• Wycieczka do Woli

     •  

      W środę 2 czerwca  dzieci z klasy edukacyjno-terapeutycznej zostały zaproszone przez Szkołę Podstawową w Woli na piknik z okazji Dnia Dziecka oraz upamiętnienia patronki szkoły - Ireny Sendlerowej. Po tak długim czasie uczniowie mogli się zintegrować i spotkać z kolegami oraz koleżankami z zaprzyjaźnionej szkoły. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla dzieci m.in. ognisko z kiełbaskami, grochówkę, lody, smakołyki, różne zabawy na świeżym powietrzu. Na koniec dzieci otrzymamy miłą niespodziankę

     • Przywozy i odwozy dzieci 31.05.2021

     • Zmiana w przywozach i odwozach w poniedziałek 31.05.2021

      PRZYWÓZ:

      1. 7:40 SĄSIECZNO

      2. 8:10 SILNO

      3. 10:50 SĄSIECZNO

      4. 11:15 SILNO

       

      ODWOZY

      1. 12:00 SĄSIECZNO

      2. 12:25 SILNO

      3. 15:05 SĄSIECZNO/STAJENCZYNKI

      4. 15:30 SILNO

     • Sprzątanie Cmentarza przez wolontariuszy

     • W piątek (21.05) po lekcjach, 6 z 40 wolontariuszy wraz z opiekunami wybrało się na Cmentarz ewangelicko-olęderski w Łęg - Osieku, aby posprzątać i zapalić znicz na grobach zmarłych. 

      Dziękujemy bardzo wolontariuszom za taką postawę i za to, że poświęcili swój wolny czas️

     • Przywozy i odwozy uczniów na EGZAMIN

      1. WTOREK 25.05.2021                                          Sąsieczno 7:50    Silno 8:15
      2. ŚRODA 26.05.2021                                             Sąsieczno 7:50    Silno 8:15
      3. CZWARTEK 27.05.2021                                      Sąsieczno 7:50    Silno 8:15

       

      ODWÓZ PO EGZAMINIE

     • PODWÓRKO NIVEA

     • Kochani! Wspólnie z Radą Sołecką Osieka nad Wisłą Tomasz Wieczyński i dyrekcją Zespołu Szkół zgłaszamy Osiek nad Wisłą do konkursu Podwórko Nivea 2021. Chcielibyśmy, aby podwórko powstało na terenie szkoły. Głosowanie ma rusza od 24.05 i potrwa do 15.07. Pamiętajcie, że każdy z Was może oddać 1 głos dziennie. Lokalizacje z największą liczbą głosów wygrają Podwórko NIVEA już 16.07.2021. 


      Poniżej link do wirtualnego spaceru po podwórku NIVEA!

     • Konkurs plastyczny pt. „Niepełnosprawność wśród nas”

     • 5 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji nauczycielki z klasy edukacyjno-terapeutycznej prowadziły pogadanki w tym temacie. Został również ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Niepełnosprawność wśród nas”. Klasy 1-3 wzięły udział i przygotowały piękne plakaty. 

      Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie

     • Erasmus+ Home

     • Europa nie ma barier!!! Udowodniliśmy to podczas wirtualnej wizyty we Włoszech... 

      W dniach 10-14 maja uczniowie klas 6 i 7 wzięli udział w kolejnym etapie projektu Erasmus+ Home, którego partnerami są nauczyciele i uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech oraz oczywiście uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. W ciągu tych kilku wspaniałych dni zwiedziliśmy południową część Włoch, odbyliśmy wycieczkę po szkole w miasteczku Gravina in Puglia, wzięliśmy udział w zajęciach kulinarnych oraz artystycznych.Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z naszymi partnerami i dziękujmy za wspaniałą przygodę :):):)

     • Tydzień bibliotek

     • Od poniedziałku zaczynamy obchody Tygodnia Bibliotek. 

      Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do odwiedzin w bibliotece szkolnej.

      Więcej informacji na plakacie i w bibliotece;)

     • Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

     • 5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce organizowany jest on, jako Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to święto zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr.) Randez-vous de la Dignite („Spotkanie z godnością”).

      Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyzwania, przed którymi stają każdego dnia osoby z niepełnosprawnością. Musimy pamiętać, że wobec osób niepełnosprawnych powinno się zachowywać zwyczajnie oraz starać się pokonywać wszelkie pojawiające się bariery.

     • Wolontariusze z pomocą dla Lenki z Obrowa.

     • Wolontariusze z pomocą dla Lenki z Obrowa.

       

       

      Po raz kolejny Wolontariusze, ich opiekunowie oraz kilkoro chętnych rodziców upiekli przepyszne babeczki. Sprzedaż odbyła się w dniach 29 i 30 kwiecień dla uczniów klas młodszych. Zainteresowanie było ogromne, dzięki czemu udało się zebrać 885 zł 83 gr!!!!!!  Pieniądze zostały przelane na konto chorej 2,5 letniej  Lenki z Obrowa, któ

      ra dzielnie walczy z nowotworem złośliwym- glejak nerwu wzrokowego.

       

       

      BRAWA ZA UZBIERANĄ PIĘKNĄ KWOTĘ!!!

       

       

      WIELKIE podziękowania dla uczniów klas 1-3, rodziców, wolontariuszy!

      JESTEŚCIE WSPANIALI!!

       

       

       

       

       

      Opiekunowie: Katarzyna Tofil, Anna Brzozowska

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie