• Pszczółki

    • Spotkanie z Alpakami
    • Spotkanie z Alpakami

    • 23.06.2023 09:33
    • Dnia 15 czerwca do naszego przedszkola zawitali wyjątkowi goście - Alpaki. Dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek na temat życia tych uroczych zwierzaków. Wiele radości sprawiło przedszkolakom karmienie ich, przytulanie oraz możliwość pospacerowania. Dziękujemy Pani Ani z "Czary Mary Alpakadabra" za wspólnie spędzony czas.
    • więcej
    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo
    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo

    • 05.06.2023 14:24
    • Dzień dziecka jak co roku przyniósł wiele radości :) na początek swoimi żartami i magicznymi sztuczkami przywitał nas Klaun Pablo, znany wielu dzieciom z toruńskiej starówki. Po występie przeszliśmy do sali gdzie na dzieci czekał niezwykle smaczny poczęstunek. Następnie wróciliśmy do ogrodu przedszkolnego i przy dziecięcej muzyce disco i bańkach mydlanych mogliśmy szaleć i tańczyć do woli. To był na prawdę udany dzień :)
    • więcej
    • Spotkanie z pszczelarzem
    • Spotkanie z pszczelarzem

    • 24.05.2023 14:00
    • Dnia 22 maja, dzieci z grupy "Pszczółki" uczestniczyły w spotkaniu z Panem pszczelarzem, który opowiedział dzieciom o życiu pszczół i pracy pszczelarza, Dzieci degustowały miód i wykonały pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie.
    • więcej
    • Wycieczka do Trele-Morele w Czernikowie
    • Wycieczka do Trele-Morele w Czernikowie

    • 11.05.2023 11:46
    • W dniach 8-11.05.2023 roku wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą pojechały na wycieczkę do Sali Zabaw Trele - Morele w Czernikowie. Wyjazd w całości był bezpłatny. Dzięki szerokiej współpracy wielu osób, dzieci  miały okazję spędzić ciekawie i pożytecznie czas. Głównym pomysłodawcą i  sponsorem wyjazdu był Pan Mirosław Nawrotek – Radny Powiatu Toruńskiego. Transport wszystkim przedszkolakom zapewnił Pan Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy Obrowo. Organizację animacji dla dzieci – Fundacja Barwy Pomocy. Logistykę dotyczącą organizacji poczęstunku dla dzieci - Pan Tomasz Krasicki -  Wójt Gminy Czernikowo. Przygotowanie poczęstunku - Koło Gospodyń Wiejskich Czernikowianki. Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!  Dzieci i pracownicy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.

      

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
    Przedszkole 56-621-17-20
    --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
    87-125 Osiek nad Wisłą
    87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
    Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA
    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
    2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
    z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
    z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
    oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
    6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
    7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
    z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


    KLAUZULA INFORMACYJNA
    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
    s. 1 informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
    2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
    z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
    z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
    1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
    6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
    7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
    z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie