• Konkurs plastyczny

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

      z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

      ,,MIKOŁAJ KOPERNIK - CZŁOWIEK NAUKI”

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą.

      1. Temat konkursu to : Mikołaj Kopernik - Człowiek Nauki.

      2. Cele konkursu: 

      • upowszechnienie wiedzy o Mikołaju Koperniku i jego miejscu urodzenia i dokonaniach dla nauki 
      • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczości uczniów
      • doskonalenie umiejętności plastycznych
      • kształcenie poczucia estetyki;

      3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na płaszczyźnie  w formacie A4 lub A3  jedną techniką dowolną lub techniką  łączoną (malowanie, rysunek, wydzieranka, kolaż, ołówek). 

      W pracy nie może być wykorzystywany sypki materiał (np. kasza, makaron, ryż).

      4. Praca plastyczna powinna zawierać  elementy związane z postacią  Mikołaja Kopernika, jego dokonaniami dla nauki , elementami  związanymi z miastem urodzenia czyli Toruniem i jego zabytkami upamiętniającymi naukowca i astronoma.

      5. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VII.

      6. Autorem pracy może być jedna osoba.

      7. Kryteria oceniania:

      • estetyka i staranność  wykonania,
      • zgodność z tematem,
      • kreatywność,
      • ogólne wrażenie,
      • wkład samodzielnej pracy,

      8. Komisja konkursowa wyłoni prace w trzech kategoriach wiekowych  i przyzna nagrody .

      klasy I - III ( I, II , III miejsce )

      klasy IV - V ( I , II, III miejsce)

      klasy VI -VII ( I , II, III miejsce)

      9. Pracę należy dostarczyć do  dnia 28 lutego 2023r. do Szkoły Podstawowej  w Osieku nad Wisłą (do p. Barbary Kozłowskiej  i p.Lidii Szumskiej).

      Praca powinna być podpisana na odwrocie kartki: imię i nazwisko ucznia,klasa.

      10. Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac plastycznych będą podane i opublikowane na stronie  internetowej naszej  szkoły .

       

       

     • Życzenia

     • Całej społeczności szkolnej i przedszkolnej -Nauczycielom , Pracownikom, Uczniom, Przedszkolakom i ich Rodzinom życzymy w Nowym 2023 Roku zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym, zawodowym, szkolnym :)
      Niech ten rok przyniesie Wam wiele szczęścia, które sprawi, że wszystkie podjęte decyzje zakończą się sukcesem i będą źródłem radości.

                    Dyrekcja Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

     • Kangur matematyczny - zapisy

     • Konkurs odbędzie się 16 marca 2023r. Opłata konkursowa wynosi 14 zł od uczestnika. Wpłatę proszę dokonać do 18 stycznia 2023r.

      Zgłoszenia do konkursu przyjmują:

      • w klasach 1-3 - wychowawcy
      • w klasach4-8 - nauczyciele matematyki

      Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez rodzica zgodę.

      https://drive.google.com/file/d/1ruM5dR8h93cZgtW0RYDXjsR2896s0baj/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1ruM5dR8h93cZgtW0RYDXjsR2896s0baj/view?usp=share_link

      Każdy uczestnik Konkursu Kangur Matematyczny 2023 otrzyma układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej.

     • Sukces ucznia klasy 5a

     • W dniach 10 - 11 grudnia w Lublinie odbył się Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym WTKU. Z okręgu Toruńskiego startowały dwa kluby karate. Akademicki Klub Karate Tradycyjnego Toruń i z Obrowa Akademia Karate Tradycyjnego Budo. Zawodnicy z Torunia i Obrowa odnieśli duży sukces zdobywając: Puchar Świata i złoty medal w kata indywidualnym, dwa srebrne medale w kumite ind. oraz dwa brązowe medale za trzecie miejsca. Nasz uczeń klasy 5a Franciszek Turalski zdobył Brąz w kumite indywidualnym.

     • Nowy sprzęt sportowy

     • Uczniowie naszej szkoły regularnie uczestniczą w zawodach sportowych. Dzięki temu pozyskaliśmy sprzęt sportowy. Tylko w tym roku szkolnym zaplecze sportowe wzbogaciło się o pałeczki sztafetowe, pokrowce na kije do unihokeja, siatki na bramki do unihokeja, piłki do gry w piłkę ręczną, zestaw kijów do unihokeja , znaczniki, siatki na bramki do piłki nożnej, piłki nożne, piłki do siatkówki, rękawice bramkarskie i kask dla bramkarza. Sprzęt ten został sfinansowany przez Gminną Komisję Profilaktyki w Obrowie. Wszystkim naszymzawodnikom dziękuję za zaangażowanie, grę fair i wytrwałość w rozwijaniu umiejętności sportowych. Sławka Cedro

     • Opaski odblaskowe- dbamy o bezpieczeństwo.

     • Opaski odblaskowe  zwiększają bezpieczeństwo i widoczność pieszych na drogach w ciemności. Szczególnie warto, aby korzystały z nich dzieci .Zwiększa to ich bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły/do domu  o zmroku i zimą.

      Takie odblaski otrzymali uczniowie naszej szkoły z Urzędu Gminy w Obrowie.

      Dziękujemy.

     • Przygotowanie do kiermaszu

     • Uczniowie klasy 6a przygotowali własnoręcznie ozdoby choinkowe, które postanowili przekazać na sobotnią  akcję charytatywną. Dziękujemy dzieciakom za zaangażowanie, a rodzicom za zakup niezbędnych materiałow i ekspercką pomoc.

     • SPORTOWY KALENDARZ ADWENTOWY

     • Uczniowie klas 4- 6 przygotowali prace konkursowe- kalendarze adwentowe promujące aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia. Wszystkie zostały wykonane bardzo starannie, pomysłowo, różnymi technikami. Chciałybyśmy
      wyróżnić prace Marii Płoteckiej i Martyny Kamińskiej z klasy 5a, kalendarz przygotowany przez Kingę Witkowską, Maję Pucińską i Nadię Frygier z klasy 6c oraz prace: Hanny Pukaluk, Leny Nowak i Igi Ludwig z klasy 4a. Dziękujemy. Począwszy od 1 grudnia 2022 w lekcje wychowania fizycznego będziemy włączały propozycje ruchowe naszych uczennic. Sławka Cedro i Anna Stencel

     • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZ/KUCHARKA

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór na stanowisko: kucharz/ kucharka

        1. Adres jednostki:
      Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
      ul. Leśna 1
      87-125 Osiek nad Wisłą
      tel. 56 678 65 29
      e-mail: sekretariat@zsosieknadwisla.pl

       2. Warunki zatrudnienia:
      wymiar zatrudnienia: 1 etat (40h)
      forma zatrudnienia: umowa o pracę od 01.01 2023 r. na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
       3. Wymagania niezbędne:

      • Wykształcenie gastronomiczne
      • Staż pracy kandydata minimum 3 letni na stanowisku kucharz/kucharka
      • Obywatelstwo polskie, 
      • Ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
      • Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
      • Stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie prac związanych ze stanowiskiem kucharki.

      4. Wymagania dodatkowe:

      • Dyspozycyjność, terminowość
      • Doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku , preferowane - praca w stołówce szkolnej,
      • Mile widziane cechy kandydata: sumienność, komunikatywność  i umiejętność pracy w zespole, odpowiednia postawa etyczna, dokładność w wykonywaniu swoich obowiązków.

      5. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku kucharz/kucharka :

      • Dbanie o właściwą kaloryczność posiłków i zgodność z normami żywienia zbiorowego
      • Współudział w sporządzeniu jadłospisu z dekadowym wyprzedzeniem przy udziale szefowej kuchni i intendenta
      • Racjonalne wykorzystywanie produktów pobranych z magazynu do przygotowywania posiłków.
      • Utrzymanie czystości na stanowiska pracy, w kuchni oraz przyległych pomieszczeniach.
      • Przestrzeganie zasad higieny, czystości naczyń i sprzętu kuchennego oraz służbowej odzieży osobistej. 
      • Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad HACCAP, przepisów bhp oraz przepisów p.poż. 
      • Pomoc przy rozładowywaniu i uporządkowaniu towaru dla stołówki,
      • Kultura obsługi dzieci i pracowników szkoły korzystających ze stołówki. 
      • Wykonywanie różnych prac zleconych przez dyrektora i pracowników Sanepidu.

      6. Wymagane dokumenty:

      1. CV,
      2.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
      3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg zatrudnienia,
      4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
      5. oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
      6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 

      7. Termin i miejsce składania dokumentów:
      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: kucharz/kucharka” w sekretariacie Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą do dnia 16. 12. 2022 r. do godz. 12 00 .
      Oferty można składać każdego dnia w godzinach 7:00 - 14:00.
      8. Dodatkowe  informacje:
      Kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka/ opiekun sali gimnastycznej

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka/ opiekun sali gimnastycznej

        1. Adres jednostki:
      Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
      ul. Leśna 1
      87-125 Osiek nad Wisłą
      tel. 56 678 65 29
      e-mail: sekretariat@zsosieknadwisla.pl
       2. Warunki zatrudnienia:
      wymiar zatrudnienia: 1 etat (40h)
      forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, godziny pracy: praca w systemie zmianowym w godzinach 11:00-18:00, 13:00-21:00, 14:00 -22:00
       3. Wymagania niezbędne :

      • Wykształcenie minimum zawodowe lub średnie
      • Obywatelstwo polskie, 
      • Ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
      • Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
      • Stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie prac związanych ze stanowiskiem
      •  Dyspozycyjność

      4. Wymagania dodatkowe:     

      • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
      • Umiejętność pracy w zespole,
      • Mile widziane cechy kandydata: sumienność, komunikatywność  i umiejętność pracy w zespole , odpowiednia postawa etyczna, dokładność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków

      4. Zakres czynności wykonywanych na danym stanowisku:

      • rozkładanie i składanie wykładziny ochronnej na Sali gimnastycznej
      • sprzątanie sali gimnastycznej i części sportowej w szkole
      • sprzątanie wyznaczonych powierzchni budynków szkolnych,
      • wykonywanie czynności porządkowych na terenie szkolnym (tereny zielone wokół szkoły )
      • dbanie o rośliny wewnątrz pomieszczeń szkolnych oraz o stan zieleni wokół szkoły
      • w zależności od potrzeb uczestnictwo w wynajmach popołudniowych i weekendowych sali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych
      • codzienne sprzątanie pomieszczeń szkolnych i ciągów komunikacyjnych
      • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Zespołu Szkół

      3. Wymagane dokumenty
      1) CV,
      2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
      3) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg zatrudnienia,

      4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
      5) oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
      6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 

       7. Termin i miejsce składania dokumentów:
      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko:
      sprzątaczka/opiekun sali gimnastycznej ” w sekretariacie Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą do
      dnia 16. 12. 2022 r. do godz. 12 00 Oferty można składać każdego dnia w godzinach 7:00 - 14:00.
      8. Dodatkowe  informacje:
      Kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
      Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
      Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

       

     • Druk 3d - Laboratoria Przyszłości

     • Nasi uczniowie poznają tajniki projektowania i druku 3d. W listopadzie i grudniu skupiają się na projektach ozdób świątecznych w programie Tinkercad. Gotowe wydruki będą dekorować naszą szkołę, jak również trafią na kiermasz w trakcie koncertu charytatywnego 10 grudnia.

     • TYDZIEŃ DBANIA O RELACJE

     • Zapraszamy serdecznie całą społeczność szkolną do włączenia się w aktywności związane z TYGODNIEM DBANIA O RELACJE. Każdego dnia przygotowane i zaplanowane są różnorodne działania mające na celu wspólną zabawę, spędzanie czasu bez komórki, rozwijanie życzliwości i empatii oraz budowanie dobrych relacji międzyludzkich. Na szkolnych korytarzach jest dostępny ,,rozkład jazdy" na ten tydzień. Życzymy Wam udanego, ,,relacyjnego" tygodnia. Bawcie się dobrze!​​​​​​​​​​

     • POŻEGNANIE OBROŃCÓW WESTERPLATTE

     • Ostatnie pożegnanie Obrońców Westerplatte odbylo się 3 listopada 2022 roku w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Szczątki poległych obrońców spoczną dzisiaj na nowym cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na terenie półwyspu Westerplatte. Uroczysty pochówek bohaterów będzie dopełnieniem powinności wobec poległych polskich żołnierzy, który spełnia dzisiaj Polska.

      Na ten akt szacunku obrońcy czekali ponad 83 lata. Na nowym Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego zostaną pochowani: mjr Henryk Sucharski, plutonowy Adolf Petzelt, kapral Bronisław Perucki, kapral Jan Gębura, starszy strzelec Władysław Okrasa (Okraszewski), legionista Józef Kita, starszy Legionista Zygmunt Zięba, starszy Legionista Ignacy Zatorski oraz dwóch niezidentyfikowanych obrońców Westerplatte.

     • XIX. Przegląd Piosenki Religijnej w SP w Osieku n/Wisłą

     • Pod koniec października w naszej szkole odbył się kolejny Przegląd Piosenki Religijnej. Hasłem przewodnim muzycznego spotkania był fragment Psalmu 96, „Śpiewaj Panu, ziemio cała!”
      Uczestnicy występowali solo oraz w chórach 3-4 osobowych. Tytuły muzyczne określały radosne, uwielbieniowe brzmienia wykonanych utworów.
       

      Gościliśmy przedstawicieli ze szkół: SP w Brzozówce, SP w Dobrzejewicach, SP Łążyn II, SP Obrowo, SP Zębowo oraz nasi uzdolnieni muzycznie uczniowie.
      Wykonawcy prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych:
      1) kategoria klasy I-III
      2) klasy IV-VI
      3) klasy VII-VIII
      To muzyczne spotkanie uczciła wspólnie zaśpiewana pieśń „Barka”, która nawiązywała do przeżywanego wcześniej Dnia Papieskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
      Dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Wachowskiej za przywitanie naszych gości, poczęstunek i współpracę, dzięki czemu możemy realizować coroczny Przegląd Piosenki Religijnej. Księdzu Proboszczowi Rafałowi Bogusowi składamy podziękowania za pomoc w zorganizowaniu spotkania muzycznego, za słodki poczęstunek i ufundowanie nagród dla uczniów. Za obecność dziękujemy Pani Wicedyrektor Lidii Szumskiej oraz pozostałym Gościom.
      Do zobaczenia za rok! 

     • Zbiórka dla dzieci

     • Podczas sobotniego koncertu w szkole dziewczyny wolontariuszki zebrały 831,31 zł, na dom hospicjum dla dzieci. Fundacja "Z Serca Dla Serca"

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie