• Konkurs - kartka świąteczna

     • Świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału 

      w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną

       wraz z życzeniami. 

      Konkurs odbywa się w trzech grupach:

      Grupa 1  – dla uczniów kl. I-III,

      Grupa 2 – dla uczniów kl. IV-VI,

      Grupa 3 – dla uczniów kl. VII-VIII.

      Technika wykonania prac dowolna. Zachęcamy

      do korzystania z materiałów naturalnych. 

      Życzymy kreatywności i wielu ciekawych pomysłów! 

      Podpisane prace konkursowe prosimy składać w świetlicy szkolnej w terminie od 1.12.2021 do 17.12.2021.

      Wyniki konkursu: 20.12.2021.

     • Zbiórka funduszy na Szlachetną Paczkę

     • Szkolne Koło Wolontariatu organizuje sprzedaż babeczek i loterię fantową w dniach 29-30 listopada (poniedziałek i wtorek) na przerwach.

      Cel: Zbiórka funduszy na Szlachetną Paczkę.

      Koszt babeczki: 3zł.

      Fanty: 3 zł i 5 zł.

     • Protokół IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Kocham Cię, Polsko!”


     • Jury w składzie:
      - przewodnicząca Barbara Rogalska – aktorka, pedagożka teatru
      - Marta Parfieniuk-Białowicz – aktorka Teatru Lalek „Baj Pomorski”, logopeda
      - Hanna Stroińska – poetka
      oceniło 28 recytacji ze szkół w: Brzozówce, Dobrzejewicach, Łążynie II, Obrowie, Osieku nad
      Wisłą oraz Osieckiego Klubu Kultury (jury otrzymało filmy bez podania placówek oraz
      nauczycieli przygotowujących) i przyznało następujące miejsca:


      Kategoria IV-VI
      I  miejsce - Iwo Reszkowski
      II miejsce - Mateusz Kostuj
      III miejsce - Tymon Mazurkiewicz


      Wyróżnienia:
      Jan Olszewski 
      Mateusz Miler
      Iga Popielarska


      Kategoria VII-VIII
      I  miejsce - Lena Nowakowska
      II miejsce - Konstanty Dziendziel
      III miejsce - Zofia Prus


      Wyróżnienia:
      Amelia Auguścińska
      Bartosz Rybacki
      Jan Mytlewski
      Maja Kopystecka
      Nina Surdyk


      Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w przygotowanie do
      konkursu oraz za nagranie recytacji. Wszyscy recytatorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
      O terminie wręczenia nagród oraz podziękowań dla nauczycieli poinformujemy na stronie
      Gminnego Ośrodka Kultury.

     • Wycieczka do Szafarni

     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII z Osieka nad Wisłą na wycieczkę do Szafarni 25.11. ZOSTAŁO TYLKO KILKA WOLNYCH MIEJSC. W programie audycja oraz zwiedzanie. Wyjazd o godz. 8.30. Powrót ok.12-13. Koszt 5 zł. Zapisy u pana Hejnickiego oraz Ewelina Mytlewska tel. 697083076.

     • KIERMASZ DLA NIKOSIA

     • KIERMASZ DLA NIKOSIA
      W dniach 3 i 4 listopada Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało
      sprzedaż babeczek, rogalików i innych domowych wypieków. Celem
      było zebranie pieniędzy na leczenie, terapię i rehabilitację dla
      Nikodema Arent.
      Zainteresowanie było ogromne i udało nam się zebrać 1620 zł!!!!!!!
      Brawo
      Ogromne podziękowania dla wolontariuszy, uczniów i rodziców
      za dostarczenie przepysznych wypieków .
      Wielki ukłon dla wszystkich kupujących słodkości i
      wrzucających do puszki więcej pieniążków niż koszt babeczki

      DZIĘKUJEMY!!!

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

     •  

      Wybór przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

      W dniu 29.10.2021 roku w Szkole w Osieku nad Wisłą odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Głosowało 384 uczniów. 6 głosów zostało uznanych za nieważnych. Najwięcej głosów otrzymała Weronika Pałaszewska (205 ) z VIII A zostając Przewodniczącą. Julia Wasielewska uzyskała 80 głosów, zaś Martyna Słupczewska 55 głosów; na Aleksandrę Szmidt głosowało 39 uczniów. Serdecznie dziękuje uczniom za udział w Wyborach.Gratulujemy wszystkich kandydatkom!

     • Uwaga wybory!

     • Uwaga wybory!

      W piątek, tj. 29.10 odbędą się wybory do samorządu uczniowskiego. Wszyscy uczniowie zobligowani są do wzięcia udziału w wyborach i do oddania głosu na wybranego przez siebie kandydata. 

      Poniżej przedstawione są sylwetki uczennic, kandydatek do Samorząd Uczniowskiego.

      Proszę o zabranie legitymacji szkolnej na wybory. 

     • Zbiórka na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

     • W imieniu zwierząt z toruńskiego schroniska składamy serdeczne podziękowania za tak ogromny wkład w zbiórkę pożywienia, kocy, kołder, zorganizowaną w Dniu Nauczyciela. Było tego sporo, zdjęcia tego nie oddają w pełni. Przypominamy że akcja trwa do końca października, więc jeśli ktoś chce jeszcze coś dołożyć, to zwierzęta na pewno będą wdzięczne. 

                                                               Dziękujemy!

                  Wdzięczne zwierzaki i organizatorzy! 

     • Wycieczka klasy IVB

     • Dnia 6 października klasa IVb udała się do Torunia. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru po toruńskiej starówce. Następnie klasa udała się do Kamienicy pod Gwiazdą, gdzie wysłuchała prezentacji na temat kultury japońskiej i obejrzała przepiękna wystawę kimon. Na koniec dzieci wykonały papierowe japońskie kimona.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Święto Edukacji Narodowej to dzień wyjątkowy i szczególny. To święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali program artystyczny i zaprezentowali wiersz autorstwa pani Agnieszki Woźny, który powstał specjalnie na tę okazję:

      Szkoła w Osieku- na pewno to wiecie

      Jest najlepszą placówką w całym powiecie

      A co wpłynęło na tak wysokie noty?

      i tu zaczynają się małe kłopoty...

      W związku ze świętem, które dziś celebrujemy

      całej prawdy powiedzieć nie chcemy.

      Zdradzimy tylko że na to się składają:

      - Uczniowie, którzy na lekcji gadają

      Panie z kuchni co smacznie gotują

      i na stołówce tym potem częstują

      pan Jurek i Szymon i sekretariat cały

      Bez których te mury już by nie stały

      pani Wioleta i Renia i panie co sprzątają

      codziennie nam czas w szkole umilają.

      Ale największy wkład w to mają nauczyciele

      Z sercem i humorem podchodzą do nas jak przyjaciele!

      -poloniści zachęcają do nudnej lektury

      Jak matka do brukselki namawia swe córy

      Matematycy o wadze tabliczki mnożenia

      powtarzają jak babcia o kapciach- do znudzenia!

      Historycy swe daty wciąż powtarzają

      o dziejach Polski legendy- jak ojciec czytają.

      Przyrodnicy nam do głów kładą

      co zrobić z pustą butelką a co ze zjedzoną czekoladą

      Językowcy słówek tyle nam wtłaczają

      że nasze głowy coraz bardziej od szyi odstają

      Nauczyciele artyści i Ci od zajęć technicznych

      Każą nam działać według swoich wytycznych

      Pedagog Psycholog i wsparcie wychowanka

      w rozmowach są lepsi niż niejedna koleżanka

      wuefiści siódme poty z Nas wyciskają

      i choć marudzimy, te zajęcia nam radość dają

      a na lekcjach przy komputerach i tabletach

      możemy pogadać o autach i elektronicznych gadżetach

      Panie z 1-3 literek nas nauczyły

      i w nasze sukcesy zawsze wierzyły

      Dyrekcja też ma wkład w te wyniki

      Bardzo nas lubi i wręcz chce słyszeć nasze dzikie krzyki

      bo gdy pandemii czas uśpił głosy w szkole

      ponoć ze smutku liczyła oka w rosole...

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie