• Wycieczka do Warszawy

     • 28 listopada br. uczniowie klasy 6a , 7a i 8a uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.  Uczniowie wraz z przewodnikiem  odwiedzili Cmentarz na Powązkach, Grób Nieznanego Żołnierza, warszawską Starówkę. W programie wyjazdu nie zabrakło podziwiania panoramy stolicy z Pałacu Kultury i Nauki oraz zwiedzania Zamku Królewskiego. Późnym wieczorem uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów.

     • XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

     • Dzisiaj - 24 listopada uczennice klasy 7a - Tamara Błahyj i Kinga Wilczewska wzięły udział i zdobyły wyróżnienie w XXVII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych w Szafarni.

      Celem Konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

      W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 14 drużyn dwuosobowych reprezentujących szkoły podstawowe z województwa kujawsko-pomorskiego.

      Uczestnicy wzięli udział w części pisemnej Konkursu oraz części ustnej składającej się z 10 rund.

      Wielkie gratulacje dla naszych uczennic! BRAWO!

     • Konkurs Nabój Matematyczny

     • Zespół uczniów w składzie Tymoteusz Drwęski, Franek Różycki, Tymoteusz Witkowski, Miron Wycinka reprezentował naszą szkołę w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Nabój Junior. Konkurs odbył się w IV Liceum w Toruniu i nasz reprezentacja zajęła 6 miejsce w regionie i 84 w kraju. Gratulujemy!!!

     • Finałowy Turniej Słowa „Dzieci mają głos” 2023

     • 24 listopada 2023 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbył się etap finałowy Turnieju Słowa „Dzieci mają głos” 2023. Turniej Słowa obejmował swym zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie i miał charakter otwarty.

      II miejsce Jasiu Olszewski Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą Osiecki Klub Kultury w Finale Turnieju Słów 2023kat. klasy VII-VIII Gratulacje dla naszych finalistów: Niny Olszewskiej, Adama Mazurkiewicza oraz Tymona Mazurkiewicza.

    • Laureaci w konkursach z okazji DTM
     • Laureaci w konkursach z okazji DTM

     • Mistrz tabliczki mnożenia: Nikodem z 5c

      Wicemistrz tabliczki mnożenia: Igor z 7a i Wiktor z 6b


      Konkurs na plakat promujący DTM 2023

      Wyróżnieni:

      Martyna z 6a

      Paulina z 7b

      Piotr z 1b


      Gratulujemy!

     • Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczne (O)pole”

     • Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyczne (O)pole” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.

      Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznymi pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

      Zasady konkursu
      1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy 1-4 szkoły podstawowej i  klasy 5-8 szkoły podstawowej.
      2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.
      3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
      4. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

      ETAP SZKOLNY: termin do 22.12.23r

      Zgoda na udział w konkursie

      Regulamin

       

       

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2023

     • 17 listopada świętowaliśmy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas 6a, 7b i 8a przepytali kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły ze znajomości tabliczki mnożenia. Odbyły się gry i zabawy logiczne, a także rozstrzygnięcie konkursu palstycznego i wybór Szkolego Mistrza Tabliczki Mnożenia. Dziękujemy za wspólną zabawę.

     • IX Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej w Obrowie

     • Dzisiaj odbył się IX Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej w Obrowie. Reprezentacja naszej szkoły pod opieką pani Aleksandry Kręciszewskiej wzięła w nim udział i dodatkowo zdobyła nagrody. W kategorii VI-VIII uczennice klasy 7A: Tamara Błahyj, Julia Stańczewska, Amelia Stefańska, Natasza Urbańska zdobyły 1 miejsce! W kategorii I-III uczennica klasy 2C: Jagoda Ceglińska zdobyła 2 miejsce. Dodatkowo wielkie brawa dla pozostałych solistek z klasy 2C: Basi Majewskiej oraz z klasy 4B: Wandy Nowak. Ogromne gratulacje i brawa!

     • 11 listopada

     • Z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w murach naszej szkoły odbył się uroczysty apel. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas III, IV i harcerki z klasy VII a pod kierunkiem Pani Katarzyny Kujawy, Anny Melkowskiej , Barbary Kozłowskiej i Moniki Hildebrandt. Podczas apelu Pani Dyrektor Katarzyna Wachowska dokonała prezentacji nowych strojów, jakie mieli uczniowie pocztu sztandarowego reprezentującego Szkołę Podstawową imienia majora H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą. Na końcu wszyscy występujący zaśpiewali piosenkę: Kocham Cię Polsko!

     • Zajęcia szachowe

     • Otwieramy nowy nabór na zajęcia szachowe. Grupa podstawowa i zaawansowana. Zajęcia w każdy wtorek od 17 do 18 w sali nr 23. Zajęcia prowadzi certyfikowany instruktor oraz sędzia szachowy Jakub Dwojacki. Zainteresowanych królewską grą zapraszamy do kontaktu pod nr 607-114-613

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
     Przedszkole 56-621-17-20
     --wew. 108 ( Świetlica)
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
     Poland
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
     oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
     s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
     1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie