• Wymarzone party

    Wymarzone party

    05.06.2023 14:09
    05.06.2023r. odbyły się w naszym przedszkolu gry i zabawy zorganizowane przez firmę Wymarzone Party. Animacje były nagrodą za udział w konkursie, w którym nasze predszkole zdobyło 1689 głosów. Wszystkim, którzy oddali swj głos na nasze przedszkole, serdecznie dziękujemy. Animacje sprawiły dzieciom wiele radości, pogoda nam dopisała i dobre humory również. Dzieci wspólnie tańczyły i śpiewały, brały udział w zabawach ruchowych z animatorami, odwiedziła nas również Myszka Mickey. Na koniec wiele radości dzieciom sprawiły ogromne bańki mydlane. Dziękujemy Animatorom z firmy Wymarzone Party za wspólną zabawę.

   • Wizyta Strażaków

    Wizyta Strażaków

    24.05.2023 15:53
    22.05.23 odbyło się spotkanie naszych przedszkolaków ze strażakami (OSP KSRG Osiek nad Wisłą). Na to wydarzenie, dzieci czekają cały rok, ponieważ podziwiają one i doceniają trudną oraz odpowiedzialną pracę naszych strażaków. Wielu przedszkolaków - zarówno chłopców, jak też dziewczynek - marzy o tym, by w przyszłości zostać strażakiem.
    W trakcie naszego spotkania strażacy przypomnieli dzieciom, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych - jak unikać pożaru i niebezpiecznych sytuacji. Przypomnieli także, jak zachować się podczas wystąpienia sytuacji zagrożenia - pożaru, wypadku i burzy. Te ważne informacje, zostały dzieciom dokładnie i przystępnie przekazane, tak, aby potrafiły poradzić sobie w niebezpiecznej sytuacji. Przedszkolacy dowiedzieli się, w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną na pomoc (nie tylko do pożaru, ale także wypadku drogowego oraz do wielu innych niebezpiecznych sytuacji - np. usuwania skutków wichury, powodzi).
    Strażacy utrwalili także z dziećmi numer alarmowy i wytłumaczyli, jak z niego skorzystać. Dzieci dowiedziały się także, jak skutecznie wezwać pomoc w momencie zagrożenia, oraz jak prawidłowo powinna zostać użyta gaśnica. Dzieci zostały zapoznane także z określeniem "korytarz życia" - dzięki któremu, można szybciej dotrzeć do osób, potrzebujących pilnie pomocy.
    Przedszkolacy mieli możliwość obejrzenia z bliska wyposażenia wozu strażackiego. Mogli zobaczyć - wąż gaśniczy, działka proszkowe, nożyce, pompę pożarniczą, toporek, a także ubiór specjalny.
    Dzieciom szczególnie spodobały się lampy do wysyłania sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz syreny strażackie, które miały okazję usłyszeć na zakończenie naszego spotkania. Bardzo dziękujemy strażakom z OSP Osiek nad Wisłą za odwiedzenie naszego przedszkola i przypomnienie dzieciom najważniejszych zasad bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacji zagrożenia. Wiadomości te, warto utrwalać z dziećmi przy każdej możliwej okazji, aby każde dziecko potrafiło skutecznie wezwać pomoc, znało numer alarmowy i umiało z niego skorzystać. Dzięki tej wiedzy, nawet małe dziecko może skutecznie poradzić sobie w sytuacji wystąpienia zagrożenia.
    Ludzkie życie i zdrowie jest najcenniejsze - dzięki dzisiejszemu spotkaniu, dzieci uzyskały informacje, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

     

   • Audycje Muzyczne

    Audycje Muzyczne

    18.05.2023 08:43
    16.05.2023 najstarsze grupy przedszkolne uczestniczyły w audycjach muzycznych. Dziękujemy Szkole Muzycznej w Osieku nad Wisłą za zaproszenie i wspaniały koncert młodych artystów.

   • Teatr Magmowcy, spektakl "Zakochana Wiosna"

    Teatr Magmowcy, spektakl "Zakochana Wiosna"

    25.04.2023 12:53
    8.04.2023 odwiedził nasze przedszkole Teatr Magmowcy. Dzieci z dużym zaangażowaniem wyruszyły w muzyczną przygodę z Flecikiem i Wiolonczelą 🎼 ! Spektakl "Zakochana Wiosna" opowiadał o wspólnym brzmieniu i spojrzeniu na nowo na różne sprawy, wspaniale komponował się z pierwszymi nutkami, to znaczy oznakami Wiosny.

   • Warsztaty edukacyjne pt: „Eksperymenty oko -mózg”

    Warsztaty edukacyjne pt: „Eksperymenty oko -mózg”

    24.03.2023 22:26
    23.03.2023 wszystkie grupy z naszego przedszkola uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych – „oko- mózg – czego oko nie dostrzeże, tego mózg nie rozszyfruje” prowadzonych przez Profesora Banona -  Bartosza Nowaka. Dzieci pamiętały poprzednie spotkanie z profesorem  - kiedy wspólnie poznawaliśmy tajemnice powietrza i wiatru. Dziś nadszedł czas na kolejne szalone eksperymenty i poznanie sekretów oka i mózgu. Temat bardzo ważny, ale także trudny – chociaż z profesorem Banonem wszystko okazało się zrozumiałe i bardzo zaciekawiło naszych przedszkolaków. Dzieci rozpoczęły warsztaty od ruchu
    i wspólnej zabawy – przywitały naszego gościa piosenką i tańcem o roli zmysłów i zdobywaniu nowej wiedzy. Dzieci czekało spotkanie z panem Fotonem – ubranym w złoty płaszcz i charakterystyczną czapeczkę. Dowiedziały się, że foton porusza się prędkością światła – co  próbowały wyobrazić sobie za pomocą doświadczeń z miarką oraz z poruszającymi się w powietrzu szarfami. Profesor Banon zaprosił nas do świata zmysłów, a na początku zajęliśmy się wzrokiem. Udało nam się odpowiedzieć na pytanie – jak to jest, że widzimy? Poznaliśmy budowę oka oraz sprawdziliśmy, że nie zawsze to, co widzimy – jest prawdą. Dzieci poznały zjawisko złudzenia optycznego – za pomocą doświadczenia z kolorowymi paskami oraz rysunkami zwierząt. Jak można oszukać mózg ? – sprawdziliśmy to dodatkowo poprzez doświadczenie z magicznym, kręcącym się tunelem. Natomiast za pomocą niezwykłych niebieskich okularów dzieci mogły sprawdzić, jak to jest widzieć świat do góry nogami. Dowiedziały się, że tak właśnie widzi go nasze oko, a dopiero mózg odwraca widziany obraz. Dzieci mogły dotknąć i zobaczyć wielkie oko oraz ogromny mózg, a także zrozumieć połączenia nerwowe pomiędzy nimi – za pomocą nadmuchanych, zielonych balonów. Dowiedzieliśmy się, że mózg posiada dwie półkule i może działać jak prawdziwy komputer, oko natomiast jak aparat fotograficzny. Na zakończenie warsztatów dzieci dowiedziały się jak chronić oczy nie nadużywając urządzeń elektronicznych. Poznaliśmy także sekret koloru zielonego – który działa na nas relaksująco i kojąco. Na koniec Profesor Banon zaskoczył nas niespodzianką - kiedy rozmawialiśmy o łzach i nawilżeniu oczu, okazało się, że wielkie oko, które towarzyszyło nam przez cały pokaz, potrafiło także oblewać wodą – co wzbudziło zachwyt wszystkich dzieci. Warsztaty odbyły się z dużą dawką humoru, zabaw i konkursów. Dzieci zdobyły odznakę pana fotona oraz sprawdziły swoją wiedzę – umieszczając w magicznej skrzynce odpowiedzi na pytania dotyczące mózgu i oka. Poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania napełniły skrzynkę wiedzą – która zamieniła się w skrzynkę wypełnioną cukierkami. Zdobywanie nowej wiedzy było dla dzieci nie tylko ciekawe i wypełnione zabawą – ale także słodkie i radosne. 

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie