• Teatr Magmowcy, przedstawienie pt:" Jedna jaskółka wiosny nie czyni"

    Teatr Magmowcy, przedstawienie pt:" Jedna jaskółka wiosny nie czyni"

    13.05.2024 12:35
    10.05.2024 nasze przedszkole odwiedził Teatr Magmowcy z przedstawieniem "Jedna jaskółka, wiosny nie czyni". Spektakl opowiadał o dwóch sąsiadkach, które nie mogły doczekać się nadejścia ciepłych, słonecznych dni. Okazało się, że Słoneczko ma katar i nie może zaświecić z całą mocą. Na szczęście, na ratunek ruszyły mrówki i misie obdarowując Słoneczko zdrowym miodem. Nasi przedszkolacy brali w przedstawieniu aktywny udział i zostali radosnymi promykami wiosennego słońca :)

   • Audycje muzyczne

    Audycje muzyczne

    10.05.2024 09:36
    9.05.2024 najstarsze grupy przedszkolne uczestniczyły w audycjach muzycznych na zaproszenie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą. Uczniowie zaprezentowali grę na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, gitarze, flecie, klarnecie i saksofonie. Dziękujemy za zaproszenie i zachęcenie dzieci do rozpoczęcia nauki w Szkole Muzycznej. Zapraszamy na drzwi otwarte, które odbędą się 24.05.2024 godz. 17.00- 19.00 oraz na przesłuchania wstępne - 6.06.2024 i 13.06.2024 - godz. 14.30.

   • Teatrzyk ekologiczny

    Teatrzyk ekologiczny

    22.04.2024 12:20

    22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi odwiedziła nas klasa 2 a i przedstawiła Teatrzyk ekologiczny. Dzięki piosence "Ziemia, wyspa zielona"oraz prezentowanym wierszom i rymowankom przedszkolacy utrwalili sobie zasady dbania o naszą planetę. Dziękujemy pani Natalii Dudkowskiej, Annie Brzozowskiej i wspaniałym uczniom z klasy 2a za wspólne świętowanie Dnia Ziemi.

   • Bezpieczny przejazd

    Bezpieczny przejazd

    22.04.2024 12:12
    Nasze przedszkole wzięło udział w akcji "Bezpieczny przejazd". Bardzo dziękujemy Panu Józefowi Piórkowskiemu - koordynatorowi kampanii społecznej i ambasadorowi bezpieczeństwa - za odwiedzenie przedszkolaków i wygłoszenie bardzo ciekawej prelekcji. Podczas spotkania dzieci nauczyły się zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznały i utrwaliły znaki. Dowiedziały się, czego nie wolno robić na przejeździe kolejowym. Prelekcja była urozmaicona filmami edukacyjnymi, grami, zabawami i konkursami. W trakcie zajęć edukacyjnych przedszkolacy otrzymali zeszyty edukacyjne, puzzle, kolorowanki i odblaski.

   • Standardy Ochrony Małoletnich

    Standardy Ochrony Małoletnich

    05.04.2024 12:37
    Wszyscy wychowawcy grup z naszego przedszkola zapoznali dzieci z aktualnymi standardami ochrony małoletnich. Dzięki wykorzystaniu prezentacji multimedialnej w prosty graficzny sposób dzieci zostały zapoznane z obowiązującymi standardami, które pomagają nam tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla dziecka. Dzieci zrozumiały, że można być silnym bez uciekania się do przemocy oraz, że warto zawsze wybierać drogę zrozumienia i akceptacji wobec drugiej osoby. Taka postawa jest kluczem do równowagi i spokoju w wychowaniu małego dziecka.
    Nasza placówka spełnia standardy ochrony małoletnich.

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie