• Power

      Power

      Po raz pierwszy w historii szkoły Zespół Szkół im. Mjr H. Sucharskiego będzie realizował projekt unijny. Szkoła w Osieku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich z programu POWER- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z zasadach programu Erasmus+. „Otwartość i integracja”

      Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli szkoły, włączenie nowoczesnych metod nauczania do pracy z uczniami, rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi partnerami o podobnym profilu kształcenia oraz promocja integracji, tolerancji i wielokulturowości.

      Dofinansowanie projektu z UE wynosi:135 053,79 PLN

      Długość trwania projektu: 15.09.2018-14.09.2010 rok (24 miesiące)

      Główna metoda realizacji założonych celów: udział nauczycieli z naszej szkoły w zagranicznych szkoleniach i kursach. Zaplanowanych jest 11 mobilności do następujących krajów: Malta, Zjednoczone Królestwo, Irlandia oraz Włochy.

      Pierwsza mobilność- Pani Anna Stencel 15.10.2018r.

      Zachęcamy do śledzenia zakładki POWER

     • Mobilność nauczycieli Szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą

      Mobilność nauczycieli Szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą

      Projekt Funduszy Unii Europejskiej mający na celu podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, właczenie nowoczesnych metod pracy oraz rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi partnerami.