• Projekt edukacyjny

   Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

    


   O projekcie

   Projekt edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO wspiera
   szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w
   edukacji. 
   SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców
   i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między
   korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi
   poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie
   na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 
   Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo,
   które wyodrębniono na podstawie badań naukowych i wielu lat doświadczeń.
   Patrz poniżej na stronie -> materiał wideo.
   Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:
   – dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i
   bieżące wsparcie w jego realizacji;
   – udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już w
   październiku 2021r.
   – bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu
   materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności
   relacji osobistych;

   – możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach
   tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
   – wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
   – dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo
   umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
   – certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.
   Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki
   realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny
   2021/2022, tj. pkt.4.
   (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane
   potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia
   psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej
   pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy,
   wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
   Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych
   oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-
   komunikacyjne).

    

   Korzyści płynące z grania w gry   ----> patrz ikonografika

   Negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych   ----> patrz ikonografika

   Jak nie uzależnić się od grania w gry   ----> patrz ikonografika