• PŁATNOŚĆI

   • Nr rachunku bankowego do opłat za przedszkole:

    80 9491 0003 0020 0010 0319 0001

    Tytuł wpłaty: Nazwa grupy, imię i nazwisko dziecka, miesiąc i rok, za który dokonywana jest płatność, czesne: ..............., wyżywienie..............

     

    Opłaty za przedszkole dokonywane są do 15 dnia każdego miesiąca.

  •