• ZMIANY TERMINÓW REKRUTACJI

     

    REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA

     

    Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 01.04.2020 r. termin weryfikacji wniosków: 02-03.04.2020.

     

    regulamin postępowania rekrutacyjnego.pdf

    wniosek o zgłoszenie - zapisanie dziecka do szkoły.pdf

    INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

     

    Informujemy , że wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą r.szk.2020/21 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zostały rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęły 52 wnioski , podział dzieci do poszczególnych oddziałów będzie dokonany w czerwcu.

    INFORMACJA_DOTYCZaCA_REKRUTACJI.pdf

     

    INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

    Bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę, aby Wasze dziecko (zakwalifikowane) uczęszczało w r.szk. 2020/21 do klasy pierwszej SP w Osieku nad Wisłą. W związku ze zmianami funkcjonowania szkół  sekretariat działa zdalnie. Oświadczenie takie proszę złożyć drogą mailową (adres szkoły: osieksp@wp.pl) wypełniając druk oświadczenia - w załączniku. Takie oświadczenie prosimy złożyć do 22 kwietnia br. W temacie maila prosimy wpisać :REKRUTACJA 2020.

    POTWIERDZENIE_WOLI-_zalacznik.docx

    POTWIERDZENIE_WOLI-_zalacznik.pdf

     

    REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

     

    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym- do 31.03.2020 r. termin weryfikacji wniosków: 01-02.04.2020

     

    Regulamin_postepowania_rekrutacyjnego_2020.odt

    wniosek_2020-2021.odt

     

    Regulamin_postepowania_rekrutacyjnego_2020.pdf

    wniosek_2020-2021.pdf

     

    WYNIKI REKRUTACJI PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "PRZEDSZKOLE" -> "REKRUTACJA"

    Wypełnione wnioski można zeskanowane wysłać na maila osieksp@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły.