• Motylki

    • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
    • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

    • 09.07.2023 19:37

    • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dnia 17 maja grupa Motylki uczestniczyła w spotkaniu autorskim z pisarką Barbarą Supeł, autorką książek dla dzieci z serii "Jadzia i Staś Pętelka" zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Osieku nad Wisłą. Podczas spotkania pisarka przybliżyła małym czytelnikom swoją twórczość, opowiadała w jaki sposób powstawały jej nowe książki, odpowiadała na pytania dzieci. Spotkanie upłynęło w miłej, radosnej atmosferze, a dzieci nagrodziły pisarkę gromkimi brawami. Pełne emocji spotkanie zakończyło się wpisywaniem dedykacji do zakupionych przez dzieci książek autorki. Każda grupa przedszkolna otrzymała specjalną dedykację do zakupionych przez Przedszkole książek. Mamy nadzieję, że takie spotkania z pisarzami będą aktywną zachętą do czytania, bo każdy chętniej sięga po książkę, której autora poznał osobiście.
    • więcej
    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo
    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo

    • 05.06.2023 14:26

    • Dzień dziecka jak co roku przyniósł wiele radości smiley. Na początek swoimi żartami i magicznymi sztuczkami przywitał nas Klaun Pablo, znany wielu dzieciom z toruńskiej starówki. Po występie przeszliśmy do sali gdzie na dzieci czekał niezwykle smaczny poczęstunek i szalone zabawy.smiley
    • więcej
    • Autorskie Spotkanie z pisarką Barbarą Supeł
    • Autorskie Spotkanie z pisarką Barbarą Supeł

    • 22.05.2023 15:51
    • Dnia 17 maja grupa Motylki uczestniczyła w spotkaniu autorskim z pisarką Barbarą Supeł, autorką książek dla dzieci z serii "Jadzia i Staś Pętelka" zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Osieku nad Wisłą. Podczas spotkania pisarka przybliżyła małym czytelnikom swoją twórczość, opowiadała w jaki sposób powstawały jej nowe książki, odpowiadała na pytania dzieci. Spotkanie upłynęło w miłej, radosnej atmosferze, a dzieci nagrodziły pisarkę gromkimi brawami. Pełne emocji spotkanie zakończyło się wpisywaniem dedykacji do zakupionych przez dzieci książek autorki. Mamy nadzieję, że takie spotkania z pisarzami będą aktywną zachętą do czytania, bo każdy chętniej sięga po książkę, której autora poznał osobiście.
      
    • więcej
    • Wycieczka do Trele Morele w Czernikowie
    • Wycieczka do Trele Morele w Czernikowie

    • 22.05.2023 12:00
    • W dniach 8-11.05.2023 roku wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą pojechały na wycieczkę do Sali Zabaw Trele - Morele w Czernikowie. Wyjazd w całości był bezpłatny. Dzięki szerokiej współpracy wielu osób, dzieci  miały okazję spędzić ciekawie i pożytecznie czas. Głównym pomysłodawcą i  sponsorem wyjazdu był Pan Mirosław Nawrotek – Radny Powiatu Toruńskiego. Transport wszystkim przedszkolakom zapewnił Pan Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy Obrowo. Organizację animacji dla dzieci – Fundacja Barwy Pomocy. Logistykę dotyczącą organizacji poczęstunku dla dzieci - Pan Tomasz Krasicki -  Wójt Gminy Czernikowo. Przygotowanie poczęstunku - Koło Gospodyń Wiejskich Czernikowianki. Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!  Dzieci i pracownicy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.

      

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29
    Przedszkole 56-621-17-20
    --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
    87-125 Osiek nad Wisłą
    87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
    Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA
    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
    2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
    z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
    z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
    oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
    6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
    7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
    z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


    KLAUZULA INFORMACYJNA
    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
    s. 1 informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
    2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
    z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
    z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
    1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
    6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
    7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
    z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie