• Mróweczki

    • Andrzejki
    • Andrzejki

    • 30.11.2022 14:56
    • 30.11.2022 uczestniczyliśmy w zabawie andrzejkowej. Poznaliśmy historię i znaczenie andrzejkowych wróżb. Wróżyliśmy, jaki zawód będą dzieci wykonywać w przyszłości, co dostaną od Świętego Mikołaja oraz gdzie wyjadą w tym roku na wakacje. Braliśmy udział w tradycyjnych wróżbach z użyciem kapci oraz serca z imionami. Wspólnie usiedliśmy do słodkiego poczęstunku, a w babeczkach znaleźliśmy ukryte wróżby. Wszystkie były piękne, dobre i bardzo dla nas miłe, a niektórym dzieciom spełniły się niemal natychmiast:)
    • więcej
    • Dzień Pluszowego Misia
    • Dzień Pluszowego Misia

    • 28.11.2022 14:54
    • 25.11.22 był dniem pełnym zabaw, śmiechu i niespodzianek - świętowaliśmy dzień pluszowego misia. Wybraliśmy się do biblioteki na spotkanie z pluszowym misiem, później uczestniczyliśmy w warsztatach wykonując misiowe ramki do zdjęć. Odwiedziła nas także pani Kasia z biblioteki szkolnej w stroju pluszowego misia koala. Przeczytała nam piękna bajkę -"Przytul mnie". Każdy przedstawił swojego misia lub ulubioną przytulankę przyniesioną z domu. Zaprosiliśmy nasze misie na słodki poczęstunek - zjedliśmy wspólnie misie - lubisie. Niespodziewanie odwiedził nas także ogromny Minionek powodując ogromny zachwyt dzieci, każdy chciał się do niego przytulić. :)
    • więcej
    • Warsztaty z Fundacją Barwy Pomocy
    • Warsztaty z Fundacją Barwy Pomocy

    • 28.11.2022 11:46
    • 24.11.22 grupa mróweczki brała udział w warsztatach zorganizowanych przez fundację Barwy Pomocy. Dzieci wykonały tradycyjne ukraińskie laleczki- moteczki. Dzieci z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyły w warsztatach. Dziękujemy fundacji Barwy Pomocy za odwiedziny naszego przedszkola i przeprowadzenie wspaniałych warsztatów dla dzieci.
      
    • więcej
    • Warsztaty "Tajemnice Lodu"
    • Warsztaty "Tajemnice Lodu"

    • 16.11.2022 13:23
    • 6.11.2022 grupa mróweczki uczestniczyła w warsztatach "Tajemnice lodu". Dzieci poznały zjawiska chemiczne i uczestniczyły aktywnie we wszystkich przeprowadzonych eksperymentach, ubrane były w specjalne, dziecięce -ochronne przełbice. Dzieci poznały zjawisko krzepnięcia, topnienia a także sublimacji. Stowrzyły kolorową pianę, dotykały piankowych bąbelków, zważyły powietrze oraz dwutlenek węgla a także nadmuchały balon bez pomocy powietrza i zabrały go na pamiątkę do domu.
      
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie