• Mróweczki

    • WOPR
    • WOPR

    • 23.06.2023 10:13
    • Dziękujemy Ratownikom WOPR Toruń - Kasi, Kindze i Markowi za odwiedzenie naszej grupy i przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wypadków. Dzięki temu, wyczekane przez wszystkich wakacje będą bezpieczne :)
    • więcej
    • Spotkanie z Alpakami
    • Spotkanie z Alpakami

    • 15.06.2023 08:48
    • W dniu 12.06.23 Mróweczki spotkały się z alpakami. Dzieci mogły karmić alpaki, pogłaskać a nawet spacerować z nimi.
     Dziękujemy pani Ani z Czary Mary Alpakadabra za przybycie z wyjątkowymi alpakami - Frankiem i Mateuszem oraz poprowadzenie wspaniałych zajęć.
      
    • więcej
    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo
    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo

    • 05.06.2023 14:41
    • 1 czerwca był dniem pełnym radości i zabawy. Dzieci odwiedził klaun Pablo, który przedstawił pokaz sztuczek cyrkowych z odrobiną magii. Później dzieci brały udział w pikniku na placu przedszkolnym wspólnie z kolegami z innych grup. Wszyscy doskonale bawili się przy muzyce i kolorowych bańkach.
    • więcej
    • Wycieczka do Trele-Morele w Czernikowie
    • Wycieczka do Trele-Morele w Czernikowie

    • 10.05.2023 15:18
    • W dniach 8-11.05.2023 roku wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą pojechały na wycieczkę do Sali Zabaw Trele - Morele w Czernikowie. Wyjazd w całości był bezpłatny. Dzięki szerokiej współpracy wielu osób, dzieci  miały okazję spędzić ciekawie i pożytecznie czas. Głównym pomysłodawcą i  sponsorem wyjazdu był Pan Mirosław Nawrotek – Radny Powiatu Toruńskiego. Transport wszystkim przedszkolakom zapewnił Pan Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy Obrowo. Organizację animacji dla dzieci – Fundacja Barwy Pomocy. Logistykę dotyczącą organizacji poczęstunku dla dzieci - Pan Tomasz Krasicki -  Wójt Gminy Czernikowo. Przygotowanie poczęstunku - Koło Gospodyń Wiejskich Czernikowianki. Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

     Dzieci i pracownicy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.

    • więcej
    • Święta Majowe, Osiecka Izba Regionalna
    • Święta Majowe, Osiecka Izba Regionalna

    • 08.05.2023 13:20
    • 28.04.2023 Mróweczki z okazji zbliżających się majowych świąt - zaśpiewały wspólnie Hymn oraz piosenki patriotyczne. Obejrzały także prezentację multimedialną dotyczącą majowych świąt oraz odwiedziły Osiecką Izbę Regionalną.
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie