• Mobility 2 Portugalia
    • Mobility 2 Portugalia

    • 05.03.2020 21:31
    • Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie Erasmus plus podczas pobytu w Portugalii podnoszą swoje kompetencje językowe, poznają historię, geografię i kulturę tego kraju. Codziennie uczestniczą w warsztatach na temat mulikulturalizmu wymieniając doświadczenia z uczniami ze szkół z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Czech.
    • więcej
    • Projekt Erasmus+
    • Projekt Erasmus+

    • 05.03.2020 21:14
    • Projekt „HOME” ma za swój podstawowy cel stworzenie międzynarodowej sieci między uczniami, nauczycielami i uczestniczącymi szkołami, aby zainicjować zmiany w kierunku bardziej nowoczesnej i międzynarodowej edukacji szkolnej, podnosząc umiejętności kadry szkolnej i jakość nauczania i uczenia się.
    • więcej