• Mobility 7- Poland
    • Mobility 7- Poland

    • 01.09.2022 18:07
    • W dniach 30 maja – 3 czerwca 2022 r. gościliśmy w naszej szkole 21 uczniów i 9 nauczycieli ze szkół partnerskich z Portugalii, Włoch, Czech i Hiszpanii. Była to kolejna mobilność w ramach unijnego programu ERASMUS+ realizowanego w naszej szkole.

     Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości przez panią Dyrektor Katarzynę Wachowską, po którym nastąpiły prezentacje uczniów na temat lokalnych tradycji, legend i świąt. Kolejnym punktem wizyty byłą gra terenowa na terenie Osieka nad Wisłą i spływ kajakowy Drwęcą. W czasie pobytu nasi goście zwiedzili Toruń, Golub-Dobrzyń i Trójmiasto. Zapoznali się z historią Westerplatte i poznali losy patrona naszej szkoły Henryka Sucharskiego.

     Ponadto doskonalili umiejętności językowe w trakcie lekcji i warsztatów. Na zakończenie mobilności odbyło się wspólne ognisko na tarasie widokowym, przygotowane przez rodziny goszczące naszych gości.

     Projekt ERASMUS+ dał bezpośrednią możliwość odwiedzenia Portugalii, Hiszpanii, Czech i Włoch 27 uczniom oraz 6 nauczycielom naszej szkoły oraz otworzył bramy Osieka dla gości. Był niesamowitą okazją do poszerzenia horyzontów, do sprawdzenia kompetencji językowych, do poznania innej kultury oraz do zawarcia nowych przyjaźni. Dla wielu z nas była to z pewnością przygoda życia.

    • więcej
    • Mobility 6 - Spain
    • Mobility 6 - Spain

    • 01.09.2022 18:08
    • Kolejna mobilność dla uczniów naszej szkoły odbywa się właśnie w hiszpańskiej miejscowości w sercu Andaluzji. Za nami drugi dzień pobytu w Hiszpanii a pierwszy w Jaen. Dzisiejszy dzień rozpoczął się od zajęć w grupach międzynarodowych. Uczniowie brali udział w lekcjach wraz z goszczącymi ich kolegami. Następnie odbyły się prezentacje wszystkich krajów. Po południu Antek, Filip, Iga, Igor oraz Natalia spędzili czas wraz z rodzinami. Drugi dzień pobytu uczniów naszej szkoły upłynął bardzo intensywnie. Zaczęliśmy od zwiedzania Alhambry w Granadzie- twierdzy wpisanej na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Następnie udaliśmy się do jej centrum na lunch. Kolejnym etapem była wizyta w Parque de las Ciencias. Zaczeliśmy od seansu w planetaria, pokazu ptaków, a skończyliśmy na oglądaniu ekspozycji z zakresu różnych dziedzin nauki. W środę międzynarodowe grupy nauczycieli oraz uczniów z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Czech oraz Włoch wzięli udział w ponad 8 kilometrowej wędrówce na zamek w Haen- Castillo de Santa Catalina. Przygotowany ponadto został marsz na orientację. Po południu odbyło się spotkanie w szkole wraz z goszczącymi rodzinami. Była to okazja do przełamania barier przy hiszpańskim jedzeniu oraz muzyce. Były gry, zabawy oraz rozgrywki sportowe. We had fun.Czwartego dnia mobilności Antek, Igor, Iga, Filip oraz Natalia wraz z goszczącymi ich rodzinami oraz nauczycielami mieli okazję zobaczyć dwa miasteczka średniowieczne wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO Baeza oraz Uboda, zwiedzając mieli do wykonania interaktywne zadania w formularzach. Ponadto odwiedziliśmy muzeum Musea de la Cultura de olivo i skosztowaliśmy kilka smaków oliwy z 2 tysięcy dostępnych rodzajów. Piątek był ostatnim dniem pobytu w hiszpańskiej miejscowości Jaen. Rano śladami jaszurki(miejscowego symbolu) oprowadzali nas hiszpańscy uczniowie szkoły. Odwiedziliśmy kilka ważnych miejsc m.in. fontanny, pomniki czy muzeum. Po powrocie do szkoły zjedliśmy typowy andaluzyjski posiłek przygotowany przez społeczność szkolną. Na koniec uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych: sportowych, tanecznych, muzycznych czy escape room'ie. Niestety czas powrotu nieubłagalnie się zbliżał, w pamięci zostanie nam gościnność i przemiłe wspomnienia. 
    • więcej
    • Mobility 5- Czech Republic
    • Mobility 5- Czech Republic

    • 20.06.2022 21:09
    • Wybrani uczniowie klas 7 i 8 podczas pierwszej mobilności po pandemii w Hovorcovicach w Czechach.
     Poniedziałek był bardzo pracowitym dniem. Po prezentacji naszego kraju oraz obejrzeniu pozostałych, odbyło się zwiedzanie szkoły. Uczniowie uczestniczyli w międzynarodowych zajęciach na lekcjach np. matematyki i angielskiego. Przeszliśmy także 3godzinny bieg skauta, podczas którego wykonywaliśmy różne zadania jak: rozpalanie ogniska, szyfrowanie alfabetu morsa czy tworzenie żywych posągów. W drugim dniu uczniowie: Ola, Jakub, Aleksandra, Julia i Lena podzielenia na międzynarodowe grupy, zwiedzali Pragę wraz ze swoimi czeskimi kolegami. Grupy miały do przejścia 3 trasy podczas których wykonywali różne zadania i dowiadywali się ciekawostek o stolicy Czech. Był także czas na relax i posmakowaanie czeskich przysmaków. Czwarty dzień pobytu uczniów w ramach programu Erasmus Home upłynął bardzo intensywnie. Najpierw odwiedziliśmy IQ Landia w Liberec gdzie poznawaliśmy tajniki ciała ludzkiego, ciekawostki natury oraz techniki. Po południu wspięliśmy się na szczyt Jested na wysokość 1012m, a także zjeżdżaliśmy na jabłuszkach. Ostatni dzień mobilności w czeskich Hovorcovicach upłynął bardzo szybko. Uczniowie uczestniczyli w wybranych przez siebie warsztatach np. Garncarstwa lub zdobienia jajek. Po obiedzie odbyło się uroczyste podsumowanie wraz z pracą w grupach i wręczeniem certyfikatów. Wieczorem odbyła się impreza wraz z samodzielnie przygotowanymi przekąskami.
    • więcej
    • Mobility 4 - Poland
    • Mobility 4 - Poland

    • 20.09.2021 11:27
    • Erasmus nigdy się nie kończy… Kolejny etap projektu Erasmus+ Home za nami. W dniach od 13 do 17 września gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Włoch, Hiszpanii, Czech i Portugalii, którzy mogli obserwować szereg zajęć otwartych z j. angielskiego, matematyki, geografii i j. niemieckiego prowadzonych przez naszych pedagogów.

     Wspólnie odbyliśmy szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnej metody zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego. Fachowe szkolenia i warsztat przeprowadziła dla nas pani dyrektor ZSO nr 1 w Gdańsku - Małgorzata Solowska.

     Wiedza i umiejętności, które zdobyliśmy w trakcie spotkań, wzbogaciły nasz warsztat dydaktyczny, natomiast wspólne wycieczki i rozmowy dały możliwość poznania różnych kultur.
     Dziękujemy za razem spędzony czas, który był dla nas bardzo wartościowy. Jak zwykle z niecierpliwością wyczekujemy kolejnego spotkania z naszymi partnerami

    • więcej
    • On-line Mobility 3 Italy
    • On-line Mobility 3 Italy

    • 13.06.2021 22:06
    • Europa nie ma barier!!! Udowodniliśmy to podczas wirtualnej wizyty we Włoszech... 

     W dniach 10-14 maja uczniowie klas 6 i 7 wzięli udział w kolejnym etapie projektu Erasmus+ Home, którego partnerami są nauczyciele i uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Czech oraz oczywiście uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. W ciągu tych kilku wspaniałych dni zwiedziliśmy południową część Włoch, odbyliśmy wycieczkę po szkole w miasteczku Gravina in Puglia, wzięliśmy udział w zajęciach kulinarnych oraz artystycznych.Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z naszymi partnerami i dziękujmy za wspaniałą przygodę.

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie