• Słoneczka

    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo
    • Dzień Dziecka z Klaunem Pablo

    • 05.06.2023 11:45

    • Dzień dziecka jak co roku przyniósł wiele radości :) na początek swoimi żartami i magicznymi sztuczkami przywitał nas Klaun Pablo, znany wielu dzieciom z toruńskiej starówki. Po występie przeszliśmy do sali gdzie na dzieci czekał niezwykle smaczny poczęstunek, który w większości przygotowali kochani rodzice z naszej grupy za co serdecznie DZIĘKUJEMY! Po smacznych łakociach wróciliśmy na ogród przedszkolny i przy dziecięcej muzyce disco i bańkach mydlanych mogliśmy szaleć i tańczyć do woli. To był na prawdę udany dzień :)
    • więcej
    • Wizyta Pszczelarza
    • Wizyta Pszczelarza

    • 05.06.2023 12:00
    • Dnia 22 maja dzieci z grupy Słoneczka i Pszczółki miały niezwykłą okazję spotkania z pszczelarzem panem Zbigniewem Kustoszem, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom o życiu pszczół i pracy pszczelarza. Chętne dzieci miały okazje degustacji miodu oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Bardzo dziękujemy Pani Ewie Jankowskiej za zorganizowanie tego spotkania.
    • więcej
    • Wycieczka do Trele Morele w Czernikowie
    • Wycieczka do Trele Morele w Czernikowie

    • 05.06.2023 11:51
    • W dniach 8-11.05.2023 roku wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą pojechały na wycieczkę do Sali Zabaw Trele - Morele w Czernikowie. Wyjazd w całości był bezpłatny. Dzięki szerokiej współpracy wielu osób, dzieci miały okazję spędzić ciekawie i pożytecznie czas. Głównym pomysłodawcą i sponsorem wyjazdu był Pan Mirosław Nawrotek – Radny Powiatu Toruńskiego. Transport wszystkim przedszkolakom zapewnił Pan Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy Obrowo. Organizację animacji dla dzieci – Fundacja Barwy Pomocy. Logistykę dotyczącą organizacji poczęstunku dla dzieci - Pan Tomasz Krasicki - Wójt Gminy Czernikowo. Przygotowanie poczęstunku - Koło Gospodyń Wiejskich Czernikowianki. Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY!!! Dzieci i pracownicy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.
    • więcej
    • Święta Majowe
    • Święta Majowe

    • 08.05.2023 13:41

    • Jak co roku w przedszkolu obchodziliśmy Święta majowe, tym razem było to 28 kwietnia. Tego dnia dzieci z całego przedszkola uczestniczyły w apelu na którym odśpiewaliśmy hymn narodowy, a w swoich grupach dokładnie omawialiśmy zbliżające się święta. Nie zabrakło również tradycyjnej zabawy " Mam chusteczkę haftowaną".
    • więcej
    • Sprzątanie Świata
    • Sprzątanie Świata

    • 08.05.2023 13:37
    • 21 kwietnia w przeddzień Dnia Ziemi, Słoneczka włączyły się do Akcji Sprzątania Świata. W brew pozorom śmieci było co nie miara...
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie