• Sukces ucznia klasy 5a

     • W dniach 10 - 11 grudnia w Lublinie odbył się Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym WTKU. Z okręgu Toruńskiego startowały dwa kluby karate. Akademicki Klub Karate Tradycyjnego Toruń i z Obrowa Akademia Karate Tradycyjnego Budo. Zawodnicy z Torunia i Obrowa odnieśli duży sukces zdobywając: Puchar Świata i złoty medal w kata indywidualnym, dwa srebrne medale w kumite ind. oraz dwa brązowe medale za trzecie miejsca. Nasz uczeń klasy 5a Franciszek Turalski zdobył Brąz w kumite indywidualnym.

     • Nowy sprzęt sportowy

     • Uczniowie naszej szkoły regularnie uczestniczą w zawodach sportowych. Dzięki temu pozyskaliśmy sprzęt sportowy. Tylko w tym roku szkolnym zaplecze sportowe wzbogaciło się o pałeczki sztafetowe, pokrowce na kije do unihokeja, siatki na bramki do unihokeja, piłki do gry w piłkę ręczną, zestaw kijów do unihokeja , znaczniki, siatki na bramki do piłki nożnej, piłki nożne, piłki do siatkówki, rękawice bramkarskie i kask dla bramkarza. Sprzęt ten został sfinansowany przez Gminną Komisję Profilaktyki w Obrowie. Wszystkim naszymzawodnikom dziękuję za zaangażowanie, grę fair i wytrwałość w rozwijaniu umiejętności sportowych. Sławka Cedro

     • Opaski odblaskowe- dbamy o bezpieczeństwo.

     • Opaski odblaskowe  zwiększają bezpieczeństwo i widoczność pieszych na drogach w ciemności. Szczególnie warto, aby korzystały z nich dzieci .Zwiększa to ich bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły/do domu  o zmroku i zimą.

      Takie odblaski otrzymali uczniowie naszej szkoły z Urzędu Gminy w Obrowie.

      Dziękujemy.

     • Przygotowanie do kiermaszu

     • Uczniowie klasy 6a przygotowali własnoręcznie ozdoby choinkowe, które postanowili przekazać na sobotnią  akcję charytatywną. Dziękujemy dzieciakom za zaangażowanie, a rodzicom za zakup niezbędnych materiałow i ekspercką pomoc.

     • SPORTOWY KALENDARZ ADWENTOWY

     • Uczniowie klas 4- 6 przygotowali prace konkursowe- kalendarze adwentowe promujące aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia. Wszystkie zostały wykonane bardzo starannie, pomysłowo, różnymi technikami. Chciałybyśmy
      wyróżnić prace Marii Płoteckiej i Martyny Kamińskiej z klasy 5a, kalendarz przygotowany przez Kingę Witkowską, Maję Pucińską i Nadię Frygier z klasy 6c oraz prace: Hanny Pukaluk, Leny Nowak i Igi Ludwig z klasy 4a. Dziękujemy. Począwszy od 1 grudnia 2022 w lekcje wychowania fizycznego będziemy włączały propozycje ruchowe naszych uczennic. Sławka Cedro i Anna Stencel

     • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZ/KUCHARKA

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór na stanowisko: kucharz/ kucharka

        1. Adres jednostki:
      Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
      ul. Leśna 1
      87-125 Osiek nad Wisłą
      tel. 56 678 65 29
      e-mail: sekretariat@zsosieknadwisla.pl

       2. Warunki zatrudnienia:
      wymiar zatrudnienia: 1 etat (40h)
      forma zatrudnienia: umowa o pracę od 01.01 2023 r. na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
       3. Wymagania niezbędne:

      • Wykształcenie gastronomiczne
      • Staż pracy kandydata minimum 3 letni na stanowisku kucharz/kucharka
      • Obywatelstwo polskie, 
      • Ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
      • Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
      • Stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie prac związanych ze stanowiskiem kucharki.

      4. Wymagania dodatkowe:

      • Dyspozycyjność, terminowość
      • Doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku , preferowane - praca w stołówce szkolnej,
      • Mile widziane cechy kandydata: sumienność, komunikatywność  i umiejętność pracy w zespole, odpowiednia postawa etyczna, dokładność w wykonywaniu swoich obowiązków.

      5. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku kucharz/kucharka :

      • Dbanie o właściwą kaloryczność posiłków i zgodność z normami żywienia zbiorowego
      • Współudział w sporządzeniu jadłospisu z dekadowym wyprzedzeniem przy udziale szefowej kuchni i intendenta
      • Racjonalne wykorzystywanie produktów pobranych z magazynu do przygotowywania posiłków.
      • Utrzymanie czystości na stanowiska pracy, w kuchni oraz przyległych pomieszczeniach.
      • Przestrzeganie zasad higieny, czystości naczyń i sprzętu kuchennego oraz służbowej odzieży osobistej. 
      • Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad HACCAP, przepisów bhp oraz przepisów p.poż. 
      • Pomoc przy rozładowywaniu i uporządkowaniu towaru dla stołówki,
      • Kultura obsługi dzieci i pracowników szkoły korzystających ze stołówki. 
      • Wykonywanie różnych prac zleconych przez dyrektora i pracowników Sanepidu.

      6. Wymagane dokumenty:

      1. CV,
      2.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
      3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg zatrudnienia,
      4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
      5. oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
      6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 

      7. Termin i miejsce składania dokumentów:
      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: kucharz/kucharka” w sekretariacie Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą do dnia 16. 12. 2022 r. do godz. 12 00 .
      Oferty można składać każdego dnia w godzinach 7:00 - 14:00.
      8. Dodatkowe  informacje:
      Kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka/ opiekun sali gimnastycznej

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka/ opiekun sali gimnastycznej

        1. Adres jednostki:
      Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
      ul. Leśna 1
      87-125 Osiek nad Wisłą
      tel. 56 678 65 29
      e-mail: sekretariat@zsosieknadwisla.pl
       2. Warunki zatrudnienia:
      wymiar zatrudnienia: 1 etat (40h)
      forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, godziny pracy: praca w systemie zmianowym w godzinach 11:00-18:00, 13:00-21:00, 14:00 -22:00
       3. Wymagania niezbędne :

      • Wykształcenie minimum zawodowe lub średnie
      • Obywatelstwo polskie, 
      • Ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
      • Kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
      • Stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie prac związanych ze stanowiskiem
      •  Dyspozycyjność

      4. Wymagania dodatkowe:     

      • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
      • Umiejętność pracy w zespole,
      • Mile widziane cechy kandydata: sumienność, komunikatywność  i umiejętność pracy w zespole , odpowiednia postawa etyczna, dokładność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków

      4. Zakres czynności wykonywanych na danym stanowisku:

      • rozkładanie i składanie wykładziny ochronnej na Sali gimnastycznej
      • sprzątanie sali gimnastycznej i części sportowej w szkole
      • sprzątanie wyznaczonych powierzchni budynków szkolnych,
      • wykonywanie czynności porządkowych na terenie szkolnym (tereny zielone wokół szkoły )
      • dbanie o rośliny wewnątrz pomieszczeń szkolnych oraz o stan zieleni wokół szkoły
      • w zależności od potrzeb uczestnictwo w wynajmach popołudniowych i weekendowych sali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych
      • codzienne sprzątanie pomieszczeń szkolnych i ciągów komunikacyjnych
      • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Zespołu Szkół

      3. Wymagane dokumenty
      1) CV,
      2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
      3) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg zatrudnienia,

      4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
      5) oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
      6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 

       7. Termin i miejsce składania dokumentów:
      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko:
      sprzątaczka/opiekun sali gimnastycznej ” w sekretariacie Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą do
      dnia 16. 12. 2022 r. do godz. 12 00 Oferty można składać każdego dnia w godzinach 7:00 - 14:00.
      8. Dodatkowe  informacje:
      Kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
      Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
      Dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

       

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
     Przedszkole 56-621-17-20
     --wew. 108 ( Świetlica)
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą
     87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą
     Poland
    • KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
     oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) .
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
     s. 1 informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
     1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
     z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie