• DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

     • DZIEŃ DOBREGO SŁOWA - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Uśmiech, życzliwość, proszę, dziękuję, przepraszam - to dzięki Wam uczniowie każdy dzień w naszej szkole stacjonarnej i tej wirtualnej był i jest wspaniały.

     • Projekt #togetherforteachers #razemdlanauczycieli

     • W poniedziałek 15 czerwca chętni uczniowie z klas 6b, 5a oraz 5c mieli okazję wziąć udział w projekcie edukacyjnym z języka angielskiego. Projekt #togetherforteachers #razemdlanauczycieli łączy polskich nauczycieli języka angielskiego z amerykańskimi mentorami - native speakarami:  A co za tym idzie pomocy Wam nauczycielom w tych trudnych czasach. Naszym mentorem został kanadyjczyk Jayden. 

      FILM O PROJEKCIE - #RazemDlaNauczycieli

     • PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH r.szk.2020/21

     • 1.     W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne. Buty i okrycia wierzchnie zostają w szatni w wyznaczonym dla każdej klasy miejscu.

      2.     W szkole działa świetlica i stołówka – tu dzieci zapisują osobiście rodzice                1 września. Jeśli chodzi o świetlicę , to pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Opłaty za obiady dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca u intendentki szkoły.

      3.  W naszej szkole obowiązuje zmianowy system pracy (lekcje w szkole są od godz.07.40. do godz.16.10.) Świetlica szkolna działa od godz. 06.30. do godz.16.30.

      4.     Na zajęcia  ruchowe obowiązuje strój sportowy – koszulka z krótkim rękawem, ciemne szorty/getry, skarpetki na zmianę i obuwie sportowe ( może być to samo, co zmienne – nie mogą to być baleriny).

      5.   Do szkoły dzieci potrzebują wyposażony piórnik : klej, nożyczki, gumki do mazania, ołówki, kredki świecowe, ołówkowe, mazaki, farby plakatowe, bloki białe techniczne i białe rysunkowe, bloki kolorowe techniczne i kolorowe rysunkowe, wycinanki, plastelinę, zeszyty w kratkę i w linię (najlepiej kolorową), patyczki matematyczne. Farby, plastelina, bloki i wycinanki zostają w szkole , w wyznaczonym przez wychowawców miejscu w klasie.

      6. Rodzice pobierają z biblioteki szkolnej pakiet podręczników do klasy I  oraz zeszyty ćwiczeń  we wrześniu (materiały ćwiczeniowe są bezpłatne , podręczniki – do zwrotu pod koniec roku szkolnego).Pakiet zawiera podręczniki do nauki edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, samodzielnie rodzice zakupują podręcznik do religii.

             tytuł: Poznaję Boży świat.
      autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
      Wydawnictwo Jedność
      dostępne w sprzedaży od 31.07.2020r.

      7.     Do szkoły nie przynosimy żadnych drogich ubrań, butów i cennych przedmiotów ( mp3, zabawki elektroniczne itp. -  szkoła za to nie odpowiada).

      8.     Do szkoły nie nosimy telefonów komórkowych – w razie nagłej potrzeby dziecko może zadzwonić do rodzica z sekretariatu.

      9.  W szkole działa Rada Rodziców – składka ustalona będzie na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców we wrześniu 2020 r.

       10.  W szkole przez 2 dni w tygodniu dostępna jest pomoc pielęgniarki, od lat uczestniczymy w akcji fluoryzacji zębów.

      11. Dokumentem obowiązującym w szkole jest e-dziennik Librus Synergia. Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają we wrześniu od wychowawców login i hasło dostępu.

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW DOT.REKRUTACJI – KL.I

     • Informujemy ,że zostały utworzone trzy oddziały klas pierwszych na rok szkolny 2020/21.Informację o przydziale dziecka do danego oddziału można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu szkoły –                 tel. 56/678 65 29.

     • Wyniki konkursu

     • Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla klas I - III

      „Dziecięce marzenia – kiedy będę dorosły…”

      I miejsce

      Kinga Wilczewska kl. 3a

       

      II miejsce

      Amelia Hincz kl. 2c

       

      III miejsce 

      Franciszek Umiński kl. 2c

       

       

      Serdecznie gratulujemy!

     • Dzień Dziecka

     • Kochani uczniowie, dzisiaj Wasze święto, życzenia będą płynąć od wszystkich i od każdego, my też o Was PAMIĘTAMY🙂

      Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.

      Czerpcie energię ze słońca,

      kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

      Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i serdeczności.

      Żyjecie najpiękniej jak umiecie...

      A oto niespodzianka dla Was😉

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie