• Wirtualna podróż po szkole
     • Rajd rowerowy

      W piątek- 22 września 2023 r. wyruszyliśmy na rajd rowerowy. Dzięki ścieżkom rowerowym i leśnym traktom można bezpiecznie zwiedzać okolicę, z czego oczywiście skorzystaliśmy. Trasa wiodła przez Obrowo, Kawęczyn, Dobrzejewice, Brzozówkę, Nową Wieś i Złotorię, gdzie zwiedzaliśmy lokalny skansen. Piękna pogoda, ciekawe historycznie miejsca na trasie, oraz przerwy regeneracyjne sprawiły, że uczestnicy rajdu z niedowierzaniem przyjęli fakt, iż pokonaliśmy blisko 40 kilometrów.

     • Wizyta w Mazowszu

      26 września 2023 r. uczniowie klas 7a i 7c pod opieką pani Sławki Cedro udali się na spotkanie integracyjne z kolegami ze szkoły w Mazowszu, która podobnie jak nasza nosi imię mjra H. Sucharskigo. Przywitał nas dyrektor- pan Robert Szwajkowski i oprowadził po szkole. Na sali gimnastycznej czekali już na nas tamtejsi siódmoklasiści. Wspólnie przeszliśmy nad jezioro, gdzie z dużym zaangażowaniem, w pięknym przyrodniczo otoczeniu, oddaliśmy się sportowej rywalizacji. Dominowała siatkówka, a najaktywniejsi zawodnicy nie zeszli z boiska nawet na pyszne, grillowane kiełbaski i słodycze. Spotkanie było tak udane, że chętnie zostalibyśmy w Mazowszu dłużej!

     • (Nie)zwykła Matematyka

      Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "(Nie)zwykła Matematyka".

      Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   1. 800 – 845
   2.  855 – 940 – przerwa śniadaniowa 
   3. 950 –1035
   4. 1045 –1130 – przerwa obiadowa 
   5. 1150 –1235 – przerwa obiadowa  

   6. 1255 –1340
   7. 1350 –1435
   8. 1445 –1530
   9. 1535 –1620

  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Tygodniowe menu

   • Wtorek03. 10.
   • I DANIE: Krupnik z kaszą i ziemniakami (wywar mięsno – warzywny ,natka pietruszki, świeży koperek)

    II DANIE: Potrawka meksykańska z ryżem długoziarnisty
   • Środa04. 10.
   • I DANIE: Zupa selerowa z makaronem , (wywar mięsno – warzywny ,śmietana, świeża natka pietruszki )

    II DANIE: Kotleciki kolorowy , ziemniakami ze świeżym koperkiem , surówka wiosenna
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie