• Aktualności

     • Apel z okazji Dnia Patrona Szkoły

      10 maja br. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Szkoły mjr. Henryka
      Sucharskiego, obrońcy Westerplatte z 1939 r. W montażu muzyczno- słownym wykorzystano
      recytowane przez uczniów klas starszych patriotyczne wiersze i pieśni. Uwieńczeniem apelu było
      wspólne odśpiewanieprzez społeczność szkolną hymnu szkoły.

     • Zajęcia w „Ogniku”, Majowe warsztaty z wikliny

      Zajęcia w „Ogniku”
      12 kwietnia uczniowie klasy 1c wzięli udział w zajęciach w Sali edukacyjnej "Ognik" w Toruniu.
      Podczas zajęć dzieci poznały zasady bezpieczeństwa, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy , a
      także poznali pracę strażaka. Bardzo dziękujemy Panom Strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
      nr 3 w Toruniu za bardzo ciekawą lekcję i życzymy samych sukcesów w trudnej pracy strażaka.

     • Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Lekkoatletyce

      W piątek 13 maja zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w
      Lekkoatletyce. Reprezentacja naszej szkoły spisała się na medal… i to nie jeden!
      Dominik Ruszkowski zajął 4 miejsce w skoku w dal.
      Amelia Pawłowska wywalczyła 3 miejsce w pchnięciu kulą.
      Wiktor Gładkowski wybiegał 2 miejsce na dystansie 300 metrów.
      Maja Kopystecka stanęła na najwyższym podium w biegu na 100 metrów.
      Gratulujemy!!!
      Należy dodać, że mamy już godnych następców naszych lekkoatletów. W
      sobotę, 14 czerwca w Łążynie II rozegrany został czwórbój lekkoatletyczny, w
      którym Amelia Kalinowska z klasy 5c zajęła 1 miejsce w biegu na 600 metrów, a
      Olga Łapicka z klasy 7b- 3 miejsce w soku w dal. Dziewczęta reprezentowały
      będą naszą szkołę w najbliższy piątek na zawodach powiatowych w Turznie. Na
      uwagę zasługuje również świetny start Wojtka Winnickiego, Krystiana
      Sobczaka oraz Ryszarda Prusa.

     • Sukces naszych lekkoatletów.

      Sukces naszych lekkoatletów.

      W sobotę 7 maja 2022r. rozegrane zostały gminne zawody w indywidualnej
      lekkoatletyce dziewcząt i chłopców klas 7 i 8. Reprezentacja naszej szkoły
      stanęła na wysokości zadania- w ośmiu konkurencjach zajęliśmy miejsca na
      podium.
      Maja Kopystecka wygrała na dystansie 100m i była bezkonkurencyjna w
      skoku w dal. Wiktor Gładkowski popisał się niespotykaną szybkością w biegu na
      300 metrów, zostawiając rywali daleko w tyle. Amelia Pawłowska zajęła 2
      miejsce w pchnięciu kulą, Adam Dzięciołowski w tej samej konkurencji
      uplasował się na 3 miejscu. Dominik Ruszkowski rezultatem 4 metry i 45
      centymetrów osiągnął 2 miejsce w skoku w dal. Podobnie spisały się sztafety
      szwedzkie dziewcząt i chłopców w których startowali: Julia Podciborska, Maja
      Kopystecka, Martyna Słupczewska, Sandra Brzozowa, Jan Mytlewski, Wiktor
      Gładkowski, Adam Dzięciołowski i Michał Harabin. Wszystkim z

     • Erasmus Home w Osieku nad Wisłą

      Piątek był ostatnim dniem pobytu w hiszpańskiej miejscowości Jaen. Rano śladami jaszurki(miejscowego symbolu) oprowadzali nas hiszpańscy uczniowie szkoły. Odwiedziliśmy kilka ważnych miejsc m.in. fontanny, pomniki czy muzeum. Po powrocie do szkoły zjedliśmy typowy andaluzyjski posiłek przygotowany przez społeczność szkolną. Na koniec uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych: sportowych, tanecznych, muzycznych czy escape room'ie. Niestety czas powrotu nieubłagalnie się zbliżał, w pamięci zostanie nam gościnność i przemiłe wspomnienia.

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 22.05.2022
  • Tygodniowe menu

   • Niedziela22. 05.
   • Zamknięte
   • Poniedziałek23. 05.
   • I DANIE: Zupa kalafiorowa z ziemniakami (wywar mięsno – warzywny ,śmietana, świeży koperek )

    II DANIE: Łazanki z kapustą kiszoną i boczkiem świeżym
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 880361
  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 wew. 108 ( Świetlica)
   • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • Prosimy używać protokołu do kontaktu
   • p-osiek63@wp.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie