• Laureaci w konkursach z okazji DTM
     • Laureaci w konkursach z okazji DTM

     • Mistrz tabliczki mnożenia: Nikodem z 5c

      Wicemistrz tabliczki mnożenia: Igor z 7a i Wiktor z 6b


      Konkurs na plakat promujący DTM 2023

      Wyróżnieni:

      Martyna z 6a

      Paulina z 7b

      Piotr z 1b


      Gratulujemy!

     • Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczne (O)pole”

     • Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyczne (O)pole” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.

      Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznymi pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

      Zasady konkursu
      1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy 1-4 szkoły podstawowej i  klasy 5-8 szkoły podstawowej.
      2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.
      3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
      4. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

      ETAP SZKOLNY: termin do 22.12.23r

      Zgoda na udział w konkursie

      Regulamin

       

       

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2023

     • 17 listopada świętowaliśmy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas 6a, 7b i 8a przepytali kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły ze znajomości tabliczki mnożenia. Odbyły się gry i zabawy logiczne, a także rozstrzygnięcie konkursu palstycznego i wybór Szkolego Mistrza Tabliczki Mnożenia. Dziękujemy za wspólną zabawę.

     • IX Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej w Obrowie

     • Dzisiaj odbył się IX Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej w Obrowie. Reprezentacja naszej szkoły pod opieką pani Aleksandry Kręciszewskiej wzięła w nim udział i dodatkowo zdobyła nagrody. W kategorii VI-VIII uczennice klasy 7A: Tamara Błahyj, Julia Stańczewska, Amelia Stefańska, Natasza Urbańska zdobyły 1 miejsce! W kategorii I-III uczennica klasy 2C: Jagoda Ceglińska zdobyła 2 miejsce. Dodatkowo wielkie brawa dla pozostałych solistek z klasy 2C: Basi Majewskiej oraz z klasy 4B: Wandy Nowak. Ogromne gratulacje i brawa!

     • 11 listopada

     • Z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w murach naszej szkoły odbył się uroczysty apel. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas III, IV i harcerki z klasy VII a pod kierunkiem Pani Katarzyny Kujawy, Anny Melkowskiej , Barbary Kozłowskiej i Moniki Hildebrandt. Podczas apelu Pani Dyrektor Katarzyna Wachowska dokonała prezentacji nowych strojów, jakie mieli uczniowie pocztu sztandarowego reprezentującego Szkołę Podstawową imienia majora H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą. Na końcu wszyscy występujący zaśpiewali piosenkę: Kocham Cię Polsko!

     • Zajęcia szachowe

     • Otwieramy nowy nabór na zajęcia szachowe. Grupa podstawowa i zaawansowana. Zajęcia w każdy wtorek od 17 do 18 w sali nr 23. Zajęcia prowadzi certyfikowany instruktor oraz sędzia szachowy Jakub Dwojacki. Zainteresowanych królewską grą zapraszamy do kontaktu pod nr 607-114-613

     • Jesienna dynia - wyniki

     • Informujemy, że konkurs plastyczny pt. Jesienna Dynia został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 20 prac.  Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły uczestników na dekoracje wykonane z dyni. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać swoją plastyczną twórczość. Takiej kreatywności można im pozazdrościć!Po długich naradach jury konkursowe wyłoniło zwycięzców przedstawionych na grafice.W związku z małą liczbą prac z klas 4-8, jury przyznało dwa dodatkowe wyróżnienia wśród uczestników z klas 1-3.Serdecznie gratulujemy osobom nagrodzonym i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie :-)

     • Rachmistrz - wyniki

     • 26 października odbył się finał Rachmistrza. W finale wzięło udział 48 uczniów klas 4-8. Laureatami zostali:

      klasy 4 - Paweł kl.4c

      klasy 5 - Nikodem kl. 5c

      klasy 6 - Judyta kl. 6a

      klasy 7- Kuba kl. 7c

      klasa 8 - Tymek kl 8a

      Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali matematyczne bony. A mistrzowie poszczególnych klas drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. 

       

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej spotkaliśmy się na uroczystym apelu, aby docenić pracę i zaangażowanie wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele Rady Rodziców – Panie Patrycja Wycinka, Sylwia Wronowska i Grażyna Kubuj, ksiądz Rafał Bogus oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy.

      Podczas uroczystości wręczono Nagrody Dyrektora pracownikom niepedagogicznym i następującym nauczycielom:

      Sylwia Konklewska – matematyka

      Karolina Kamińska – biologia, chemia

      Aleksandra Nasierowska – wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

      Monika Kowalska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

      Anna Brzozowska – nauczyciel wspomagający

      Agnieszka Fabiszewska – nauczyciel wspomagający

      Katarzyna Szlachetko – nauczyciel wspomagający

      Aleksandra Kręciszewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki

      Bogaty program artystyczny, stanowiący oprawę wydarzenia, zaprezentowali uczniowie klasy 6a przygotowani przez Panią Katarzynę Tofil. którzy zaprezentowali przedstawienie Ekspress do wiedzy. O oprawę muzyczną zadbała Pani Aleksandrę Kręciszewską oraz wychowawczynie klas drugich Pani Izabela Urban, Natalia Dudkowska i Sylwia Cywińska-Frankiewicz. Piękną dekorację przygotowała Pani Monika Hildebrandt i Anna Brzozowska.

      Dziękujemy Radzie Rodziców za kosz pełen słodyczy i ciepłe słowa.

      Fotorelacja Szymon Kowalski

       

     • Konkurs świetlicowy Jesienna Dynia

     • Jak co roku Świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów wraz z rodzicami na konkurs rodzinny Jesienna dynia polegającym na wykonaniu dekoracji przestrzennej  z dyni. Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu oraz w świetlicy szkolnej u organizatorów. Serdecznie zapraszamy! :-)

     • Zbiórka elektrośmieci.

     • PLAKAT

      Drodzy uczniowie i rodzice !!

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

       

     • Leon dla klas 3

     • 14.11.2023 r. odbędzie się konkurs matematyczny Leon dla klas 3. Zapisy u p. Joanny Łęgowskiej do piątku 20.10.2023 r.

  • Kontakty

   • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
   • (+48) 56-678-65-29 Przedszkole 56-621-17-20 --wew. 108 ( Świetlica)
   • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą Osiek nad Wisłą Poland
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Logowanie