• Zbiórka na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

     • W imieniu zwierząt z toruńskiego schroniska składamy serdeczne podziękowania za tak ogromny wkład w zbiórkę pożywienia, kocy, kołder, zorganizowaną w Dniu Nauczyciela. Było tego sporo, zdjęcia tego nie oddają w pełni. Przypominamy że akcja trwa do końca października, więc jeśli ktoś chce jeszcze coś dołożyć, to zwierzęta na pewno będą wdzięczne. 

                                                               Dziękujemy!

                  Wdzięczne zwierzaki i organizatorzy! 

     • Wycieczka klasy IVB

     • Dnia 6 października klasa IVb udała się do Torunia. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru po toruńskiej starówce. Następnie klasa udała się do Kamienicy pod Gwiazdą, gdzie wysłuchała prezentacji na temat kultury japońskiej i obejrzała przepiękna wystawę kimon. Na koniec dzieci wykonały papierowe japońskie kimona.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Święto Edukacji Narodowej to dzień wyjątkowy i szczególny. To święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali program artystyczny i zaprezentowali wiersz autorstwa pani Agnieszki Woźny, który powstał specjalnie na tę okazję:

      Szkoła w Osieku- na pewno to wiecie

      Jest najlepszą placówką w całym powiecie

      A co wpłynęło na tak wysokie noty?

      i tu zaczynają się małe kłopoty...

      W związku ze świętem, które dziś celebrujemy

      całej prawdy powiedzieć nie chcemy.

      Zdradzimy tylko że na to się składają:

      - Uczniowie, którzy na lekcji gadają

      Panie z kuchni co smacznie gotują

      i na stołówce tym potem częstują

      pan Jurek i Szymon i sekretariat cały

      Bez których te mury już by nie stały

      pani Wioleta i Renia i panie co sprzątają

      codziennie nam czas w szkole umilają.

      Ale największy wkład w to mają nauczyciele

      Z sercem i humorem podchodzą do nas jak przyjaciele!

      -poloniści zachęcają do nudnej lektury

      Jak matka do brukselki namawia swe córy

      Matematycy o wadze tabliczki mnożenia

      powtarzają jak babcia o kapciach- do znudzenia!

      Historycy swe daty wciąż powtarzają

      o dziejach Polski legendy- jak ojciec czytają.

      Przyrodnicy nam do głów kładą

      co zrobić z pustą butelką a co ze zjedzoną czekoladą

      Językowcy słówek tyle nam wtłaczają

      że nasze głowy coraz bardziej od szyi odstają

      Nauczyciele artyści i Ci od zajęć technicznych

      Każą nam działać według swoich wytycznych

      Pedagog Psycholog i wsparcie wychowanka

      w rozmowach są lepsi niż niejedna koleżanka

      wuefiści siódme poty z Nas wyciskają

      i choć marudzimy, te zajęcia nam radość dają

      a na lekcjach przy komputerach i tabletach

      możemy pogadać o autach i elektronicznych gadżetach

      Panie z 1-3 literek nas nauczyły

      i w nasze sukcesy zawsze wierzyły

      Dyrekcja też ma wkład w te wyniki

      Bardzo nas lubi i wręcz chce słyszeć nasze dzikie krzyki

      bo gdy pandemii czas uśpił głosy w szkole

      ponoć ze smutku liczyła oka w rosole...

     • Przywozy i odwozy 14 października 2021 roku

     • Przywozy i odwozy 14 października 2021 roku

      Poranny przywóz na godz. 8 00 bez zmian
      Drugiego przywozu o godz. 9 50 i 10 20 nie ma.

      Odwozy
      11:40 - Stajenczynki, Łęg
      11:40 – Silno
      12:25 - Sąsieczno

      14:25 - Silno
      14:25 - Stajenczynki, Łęg
      14:45 - Sąsieczno

     • Wycieczka klasy VI a do Torunia

     • 22 września br. uczniowie klasy VI a wybrali się do Torunia. Pierwszym punktem programu był seans filmowy pt. ,,Czarny Młyn” w kinie ,,Cinema City”. Następnie uczniowie udali się na spacer po toruńskiej starówce. Uwieńczeniem wyjazdu było wejście na wieżę widokową na Ratuszu Staromiejskim. Grupa zadowolona i pełna wrażeń wróciła do domu.

     • Konkurs na LEPIEJE

     • W związku z mającym rychło nastąpić otwarciem ścieżki dydaktycznej
      na terenie naszej miejscowości ogłaszamy szkolny konkurs na LEPIEJE,
      czyli dwuwersowe,  żartobliwe wierszyki związane z otaczającą nas rzeczywistością.
      Ważne, by były to lepieje o tematyce ekologicznej, wszak nie wypada śmiecić
      w przestrzeni edukacyjnej…
      Co to takiego? 
      Lepieje to jedna z wielu ironicznych, lekkich form, którą wprowadziła
      do literatury Wisława Szymborska. Nazwę gatunkową nadał im wieloletni sekretarz
      poetki – Michał Rusinek. Do powstania pierwszego lepieja przyczyniła się zwykła
      sytuacja, którą Szymborska opowiedziała w tej oto anegdocie:
      „W pewnej podmiejskiej gospodzie podano mi kartę, w której przy pozycji "flaki" ktoś
      dopisał drżącą ręką "okropne". Pomyślałam, że na tym poprzestać nie wolno. Nawet
      w najlepszej restauracji zdarzy się czasem jakieś paskudztwo. Trzeba następnych
      gości jakoś przed nim ostrzec. Krótki wierszyk, łatwo wpadający w ucho, najlepiej się
      do tego nadaje”. 

      Jak wygląda „lepiej”?
       składa się z dwóch wersów,
       pierwszy z nich zaczyna się od słowa „Lepiej” lub formy przymiotnikowej tego
      wyrazu –„lepszy”, „lepsza”, opisujemy w nim czyn, działanie, wydarzenie, które
      koniecznie jest straszne, dramatyczne – będzie pełnić funkcję tzw. mniejszego
      zła,
       drugi wers zaczyna się słowem: „niż”, „niźli” lub „niżeli”, „aniżeli” i opisuje coś
      pozornie nieszkodliwego, co w porównaniu z pierwszym wersem i tak okazuje
      się gorsze, straszniejsze,
       najlepiej, gdy obie linijki lepieja zawierają po 8 sylab,
       oba wersy powinny się rymować.
      Nie jest to forma wymagająca. Może ją stworzyć każdy uczeń. Wystarczy
      pomysł, któremu trzeba nadać odpowiednią formę (instrukcja powyżej)
      i troszeczkę czasu. Każdy uczeń może zaprezentować dwa lepieje. Należy je
      złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 15 października 2021 roku. Życzymy wielu
      twórczych pomysłów!
      Poniżej wybrane lepieje Wisławy Szymborskiej:
      Lepiej złamać obie nogi,
      niż miejscowe zjeść pierogi. 
      Lepiej mieć życiorys brzydki,
      niż tutejsze jadać frytki.

     • Spotkanie klasy 4A z Panem leśniczym.

     • 30 września ,z okazji dnia chłopaka, klasa 4A spotkała się z Panem leśniczym, który w bardzo ciekawy sposób starał się pokazać uczniom  piękno przyrody. Dzieci przypomniały sobie gatunki: zwierząt, ptaków, roślin. Poszerzyył swoją wiedzę o nowe ,ciekawe wiadomości słuchając i obserwując wszystko z zaciekawieniem.

      Nasze wyprawa po lesie zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami i grą w piłkę. 

     • XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • W dniu 1 października obchodziliśmy  XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na każdej przerwie na szkolnym korytarzu uczniowie przystąpili do egzaminu z tabliczki mnożenia. Komisja egzaminacyjna złożona z uczniów klas 7 i 8 przepytałą również nauczycieli i pracowników szkoły, bo hasło akcji to „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Uczniowie zmierzyli się z grą korytarzową – zaszyfrowana wiadomość. Zgodnie z  coroczną tradycją wybieraliśmy szkolnego mistrza tabliczki mnożenia w dwóch kategoriach: klasy 4-6 i 7-8.  Mistrzami zostali Jan Olszewski z klasy 5b i Julia Kwintera z klasy 8b.

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie