• Przywóz i odwóz dzieci 1.09.2021

     • PRZYWÓZ

      Klasy I-III

      8:10 Sąsieczno

      8:35 Silno

      8:30 Łeg Osiek 

      8:45 Stajenczynki

       

      Klasy IV-VIII

      10:15 Sąsieczno

      10:45 Silno

      10:15 Stajenczynki

      10:30 Łęg Osiek

       

      ODWOZY

      Klasy I-III

      10:00 Sąsieczno

      10:30 Silno

      10:00 Stajenczynki

      10:00 Łęg Osiek

       

      Klasy IV-VIII

      12:00 Sąsieczno 

      12:30 Silno

      12:00 Stajenczynki

      12:00 Łęg Osiek

       

       

       

       

     • Witam serdecznie po wakacjach :)

     • Witam serdecznie po wakacjach :)
      Cieszę się, że początek roku szkolnego odbędzie się w murach naszej szkoły.
      Poprzedni rok został zaburzony trudną sytuacją epidemiczną na świecie. Kształcenie na odległość wymusiło dostosowanie się do nowego trybu, w którym
      odbywał się proces uczenia się i nauczania. Nie był to system doskonały, bo jak wiecie Państwo nic nie zastąpi spotkań nauczyciela i ucznia twarzą w twarz.
      Na szczęście przez ostanie dwa miesiące mieliśmy możliwość spotkać się z naszymi uczniami i w tej ogólnie trudnej sytuacji, był to najmilszy okres naszej
      pracy.
      Wierzymy, że rok 2021/2022 przyniesie tylko miłe niespodzianki.
      W środę 1 września zapraszam uczniów do szkoły w następujących godzinach:
      klasy pierwsze - godzina 9.00, sala gimnastyczna, uczeń z jednym rodzicem. Po krótkiej uroczystości odbędą się spotkania w salach lekcyjnych.
      klasy drugie i trzecie - godzina 9.30, zbiórka na boisku szkolnym, następnie przejście z wychowawcami do sal lekcyjnych
      klasy czwarte - godzina 11.00, sala gimnastyczna, uczeń z jednym rodzicem. Po krótkiej uroczystości odbędą się spotkania w salach lekcyjnych.
      klasy piąte, szóste, siódme i ósme - godzina 11.30, zbiórka na boisku szkolnym, następnie przejście z wychowawcami do sal lekcyjnych
      Na spotkaniach z wychowawcami zostanie rozdany plan zajęć i przekazane będą podstawowe informacje.
      W tym dniu obowiązuje strój szkolny – biała koszula/bluzka oraz ciemne spodnie/spódnica.
      Poniżej przedstawiam zapisy Statutu Szkoły dotyczące Regulaminu wizerunku ucznia.
      Codzienny strój szkolny
      1. Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało pod koszulę lub bluzę nie mogą być przezroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek a w zestawieniu ze
      spódnicą lub spodniami mają zakrywać cały tułów. Strój musi być czysty, estetyczny, o cechach stonowanej, umiarkowanej elegancji i kolorystyki przy
      zachowaniu osobistych upodobań ucznia co do stylu – klasyczny lub sportowy; może w sposób dyskretny podkreślać osobowość ucznia.
      2. Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice jak i spodenki, których długość nie może być krótsza niż do połowy uda.
      Inne elementy stroju i wyglądu ucznia:
      1. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy – za zbędny element stroju szkolnego uznaje się wielkie
      ozdoby w uszach, korale, szaliki, itp., nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury).
      2. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, włosy powinny być
      przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.
      3. Zakazane jest stosowanie mocnego, wyzywającego makijażu – malowanie rzęs, nakładanie cieni na powieki, malowanie ust; dopuszcza się jedynie
      subtelny i delikatny makijaż w postaci fluidu na twarz ze względów estetycznych i zdrowotnych.
      4. Zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób, np. tipsów; dopuszcza się jedynie użycie bezbarwnego lakieru.
      5. Obowiązuje obuwie szkolne na miękkiej, nierysującej podłogi podeszwie.

      W dniach 6 – 9 września planujemy zorganizować spotkania z rodzicami, na których m.in. będziemy informować o szczepieniach uczniów od 12 r.ż.
      (szczepienia są planowane w dniach 13.09 – 19.09)
      Na nowy rok szkolny życzę wszystkim cierpliwości i spokoju oraz radości z sukcesów dzieci.
      Katarzyna Wachowska
      Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

     • PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH r.szk.2021/22.

     • PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSZŁYCH
      KLAS PIERWSZYCH r.szk.2021/22.
      1.     W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne. Buty i okrycia wierzchnie
      zostają w szatni w wyznaczonym dla każdej klasy miejscu.
      2.     W szkole działa świetlica i stołówka – tu dzieci zapisują osobiście rodzice
      1 września. Jeśli chodzi o świetlicę , to pierwszeństwo mają dzieci, których
      oboje rodzice pracują. Odpowiednie druki do pobrania są w świetlicy szkolnej
      .Wszyscy uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Opłaty za
      obiady dokonuje się do 15 dnia każdego miesiąca - dane do przelewu znajdują
      się na stronie szkoły: www.zsosieknadwisla.pl , zakładka: STOŁÓWKA -> wpłaty
      na obiady .
      3. W naszej szkole obowiązuje zmianowy system pracy (lekcje w szkole są od
      godz.08.00. do godz.15.55.) Świetlica szkolna działa od godz. 06.30. do
      godz.16.30.
      4.     Na zajęcia  ruchowe obowiązuje strój sportowy – koszulka z krótkim rękawem,
      ciemne szorty/getry, skarpetki na zmianę i obuwie sportowe ( może być to
      samo, co zmienne – nie mogą to być baleriny).
      5.   Do szkoły dzieci potrzebują wyposażony piórnik : klej, nożyczki, gumki do
      mazania, ołówki, kredki świecowe, ołówkowe, mazaki, farby plakatowe, bloki
      białe techniczne i białe rysunkowe, bloki kolorowe techniczne i kolorowe
      rysunkowe, wycinanki, plastelinę, zeszyty w kratkę i w linię (najlepiej
      kolorową), patyczki matematyczne. Farby, plastelina, bloki i wycinanki zostają
      w szkole , w wyznaczonym przez wychowawców miejscu w klasie.
      6. Rodzice pobierają z biblioteki szkolnej pakiet podręczników do klasy I oraz
      zeszyty ćwiczeń we wrześniu (materiały ćwiczeniowe są bezpłatne ,
      podręczniki – do zwrotu pod koniec roku szkolnego).Pakiet zawiera podręczniki
      do nauki edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, samodzielnie
      rodzice zakupują podręcznik do religii.
      KLASA I – podręcznik do religii „Poznaję Boży świat”
      autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak , Wydawnictwo Jedność
      7.     Do szkoły nie przynosimy drogich ubrań, butów i cennych przedmiotów ( mp3,
      zabawki elektroniczne itp. -  szkoła za to nie odpowiada).
      8.     Do szkoły nie nosimy telefonów komórkowych – w razie nagłej potrzeby
      dziecko może zadzwonić do rodzica z sekretariatu.

      9.  W szkole działa Rada Rodziców – składka ustalona będzie na pierwszym
      spotkaniu Rady Rodziców we wrześniu 2021 r.
      10. Dokumentem obowiązującym w szkole jest e-dziennik Librus Synergia. Rodzice
      uczniów klas pierwszych otrzymają we wrześniu od wychowawców login i hasło
      dostępu.

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie