• INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

     • INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

      Powrót do edukacji w formie stacjonarnej:

      - od 04.maja br. uczniowie wszystkich klas I-III

      - od 17 maja br. tryb nauki w formie hybrydowej uczniowie klas IV-VIII

      - od 31 maja br. wszystkie szkoły pracują w formie stacjonarnej

     • KONSTYTUCJA 3 MAJA 

     •  KONSTYTUCJA 3 MAJA         


      Jakże jesteśmy szczęśliwe dziś, my polskie dzieci, w wolnym urodzone kraju! Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł świeci w dniu Trzeciego Maja! Dziś w wolnej Polsce naród cały święci, ten dzień radosny, dzień wolności i chwały, święto wiosny.

      Janina Majewska

      Narodowe Święto Trzeciego Maja, to polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.


      Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze. Już od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee głębokich reform politycznych.
      Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. 5 maja 1791 r., dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, Sejm Czteroletni podjął uchwałę o wzniesieniu Świątyni Najwyższej Opatrzności jako wyrazu dziękczynienia za uchwalenie Ustawy Rządowej. Odniesienia do Konstytucji 3 Maja znajdowały się w Konstytucji Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. nadając Konstytucję Królestwu Polskiemu sam car Aleksander I sugerował, że odwołuje się do ustawy z 3 maja 1791 r.
      100 lat temu, 29 kwietnia 1919 r., Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa.      Poniżej link do gry, prezentacji i oryginalnego tekstu.

      Oryginalny tekst.odt

     • Konstytucja 3 maja 1791 r.

     •  

      Mówiono o Niej, że jest "ostatnią wolą i testamentem gasnącej
      Ojczyzny". Swoje święto obchodzi 3 maja, mowa o Konstytucji 3
      maja 1791 r. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu
      niepodległości data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie
      niezależności państwa. To jedno z ważniejszych polskich świąt
      narodowych.
      W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zapraszamy Was na
      krótką lekcję historii…


      https://view.genial.ly/5ea53f15da73ac0d8bf51928/presentation-
      swieto-konstytucji-3-maja


       

     • Nauczanie hybrydowe

     • Szanowni Rodzice!
      Od dnia 26.IV.2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki w szkole w systemie hybrydowym.
      Poniżej znajduje się grafik zajęć , wg którego dzieci będą uczęszczały na zajęcia.
      Podstawowe informacje dotyczące przebywania w szkole:
      1. Zajęcia odbywają się wg dotychczasowego planu lekcji.
      2. Zachowujemy dotychczasowy reżim sanitarny tzn. DDM.
      3. Rodzice nie wchodzą do budynku przyprowadzając dziecko na zajęcia.
      4. Świetlica szkolna jest dostępna dla dzieci , które w danym dniu są w szkole.
      5. Uczniowie każdej klasy mają zajęcia w sali lekcyjnej przeznaczonej tylko dla nich
      ( uczniowie nie będą zmieniali sal w ciągu dnia).
      6. Obiady będą wydawane wg ustalonego harmonogramu ( dzieci z różnych klas nie spożywają
      wspólnie posiłków).
      7. O innych decyzjach związanych z organizacją pracy szkoły w zależności od sytuacji
      pandemicznej będziecie Państwo informowania na bieżąco.

     • DZIEŃ ZIEMI 2021

     • Uczniowie klas 1-3 włączyli się w obchody Dnia Ziemi wykonując przepiękne prace plastyczne. Życzmy sobie wszyscy , aby za twórczością plastyczną szły również nasze czyny , każdego z nas , każdego dnia - dla naszej Ziemi.

     • Światowy Dzień Ziemi

     • Dziś Światowy Dzień Ziemi, w języku angielskim to Earth Day, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to ogrom akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i ludziom na całym Świecie, jak kruchy jest ekosystem Naszej Planety. Planety, która jest naszym domem. Planety, o której często zapominamy. Planety, dzięki której żyjemy. Na obchody tego święta składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.
      Apel do Was kochani uczniowie: Dbajmy o Nasz Dom, którym jest Nasza Planeta Ziemia, bo gdy zniszczymy Ziemię, zniszczymy samych siebie.
      Wierzymy w Was, bo doskonale wiecie co trzeba robić, żeby chronić Naszą Ziemię.

      Zapraszamy również do gry link pod obrazkiem.

       

       

     • Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Ziemi Dobrzyńskiej

     • Miło poinformować, że pięciu uczniów szkoły, miłośników poezji zostało nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Recytatorskim Poezji Twórców Ziemi Dobrzyńskiej DOBRZE ZIEMIO pod patronatem Starostwa Powiatowego w Toruniu:

      Jan Mytlewski VII klasa- NAGRODA oraz Wyróżnienie Dyrektora,

      Maja Kopystecka VI klasa- NAGRODA oraz Wyróżnienie Dyrektora, J

      an Olszewski IV klasa- NAGRODA oraz Wyróżnienie Dyrektora,

      Maria Zaremba V klasa- NAGRODA oraz Wyróżnienie Dyrektora,

      Tymon Mazurkiewicz IV klasa- Wyróżnienie.

      Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie recytacji dwóch wierszy  różnych poetów ziemi dobrzyńskiej.

     • Warsztaty dla nauczycieli i rodziców pt. Problemowe używanie gier cyfrowych

     • Szanowni Państwo

      Jesteśmy w projekcie Fundacji Dbam o Mój Z@sięg skierowanym dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. Wspólnie ze szkołami Fundacji będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

      Od września 2021 roku rozpoczynamy działania dotyczące oceny jakości relacji szkolnych.Już niebawem, 28 maja odbędą się warsztaty dla nauczycieli i rodziców pt. Problemowe używanie gier cyfrowych. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 18:00 i będą trwać 90 minut + pytania.

      Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów pod linkiem https://dbamomojzasieg.pl/panel-rejestracyjny-granie-na-ekranie-szkolenie-dla-uczniow/  

      Decyduje kolejność zgłoszeń.

     • DZIEŃ ZIEMI 22 kwietnia 2021

     • DZIEŃ ZIEMI 2021
      22 kwietnia

      Tegoroczne hasło przewodnie: Przywróć naszą Ziemię


      ZBIÓRKA MAKULATURY w dn.12-22.IV.21r.


      Dom dla wszystkich żywych stworzeń. Niepowtarzalna planeta ,
      jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie - Ziemia. Wszyscy
      używamy wszystkiego, co daje nam nasza planeta: wody , powietrza ,
      światła słonecznego , temperatury , roślin , zwierząt , oceanów i gór.
      Niestety Ziemia i całe środowisko są konsekwentnie niszczone przez
      nas – ludzi. Istotne dla każdego z nas i bardzo ważne jest , abyśmy to zrozumieli i podjęli działania , aby temu zapobiec.

      Nasz społeczność uczniowska również włącza się w obchody Dnia
      Ziemi przez zbiórkę makulatury. Z pewnością mamy jej mnóstwo w
      domu - stare gazety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki, gazetki
      reklamowe. Proszę – przynieście makulaturę do szkoły. Akcja
      zbierania makulatury będzie trwała od dn.12 do 22 kwietnia br.,
      a następnie będzie oddana do punktu zbiórki makulatury.
      Pamiętajmy , że makulatura to materiał , który dzięki recyklingowi
      można ponownie wykorzystać. W tak prosty sposób możemy zadbać o środowisko naturalne!

      Zachęcamy do udziału w akcji :)

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie