• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • 2 kwietnia (piątek ) obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
      Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy
      osóbw całej Polsce. Ludzie z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata,
      rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1
      na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości
      Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat
      tego zaburzenia.
      Uczniowie mogą okazać solidarność z osobami ze spektrum autyzmu ubierając się tego dnia na
      niebiesko.
      Zachęcamy do obejrzenia filmiku:

     • Życzenia Wielkanocne

     • Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,rodzinach i domach zagościła radość, spokóji wielka nadzieja odradzającego się życia.

     • "Wiosenny Talent Show"

     • Dnia 21 marca 2021 r. odbył się  "Wiosenny Talent Show" w formule 'on-line'.

       Drodzy uczniowie jeszcze raz dziękujemy Wam za zaangażowanie oraz  prezentację swoich sportowych, artystycznych i aktorskich talentów. 

      Składamy Wam serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszego rozwijania pasji! 

      Wszystkich Państwa zapraszamy do obejrzenia zamieszczonego filmu.

      *Opiekunowie przedsięwzięcia: Barbara KOZŁOWSKA, Jakub J. HEJNICKI.

      Obszar załączników

     • Światowy Dzień Zespołu Downa

     • Dziś w pierwszy dzień wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Obchodzimy go 21 marca, czyli dwudziestego pierwszego dnia trzeciego miesiąca. Ta data nie jest przypadkowa. W rzeczywistości liczba 21 oznacza parę chromosomów, w której pojawia się trzeci, nadprogramowy chromosom w DNA osób z Zespołem Downa. 

      W piątek 19 marca nauczycielki klasy edukacyjno-terapeutycznej przeprowadziły w klasach 1-3 krótkie pogadanki na ten temat. Celem było zdobycie wiedzy czym jest Zespół Downa, oraz podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób z Zespołem Downa. Wszyscy uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji założenia skarpetek w różnych, wesołych kolorach - w kropki, paski, pstrokate, a najlepiej nie do pary. 

      Skarpetki na naszych stopach były wyrazem radości, akceptacji, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa. 

       

      Dzisiaj również zakładamy kolorowe, nie do pary skarpetki. Zachęcamy wszystkich do obchodzenia tego święta😊🧦

     • KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

     • UCZENNICA KLASY VIIIA

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W OSIEKU NAD WISŁĄ

      ALICJA CHŁODOWSKA

      ZOSTAŁA LAUREATKĄ

      WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

      SERDECZNIE GRATULUJEMY ALICJI I PANU SŁAWOMIROWI CHMIELEWSKIEMU, NAUCZYCIELOWI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      ORAZ DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ I TRUD WŁOŻONY W PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU.

      RODZICOM ALICJI GRATULUJEMY

      WYCHOWANIA WSPANIAŁEJ, AMBITNEJ I PRACOWITEJ CÓRKI.

      ALICJO, ŻYCZYMY CI DALSZYCH SUKCESÓW I POWODZENIA

      W WYBRANEJ SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ.

       

     • Zdalne nauczanie

     • Od dn. 22 marca br. na terenie całego
      kraju bez względu na etap edukacyjny
      nauka w szkołach będzie odbywała się
      w trybie zdalnym. W/w regulacje mają
      obowiązywać do 9 kwietnia br.

    • Podsumowanie ZaPiszmy Pi
     • Podsumowanie ZaPiszmy Pi

     • Jesteście niesamowici!

      Otrzymałam 1944 zdjęcia cyfr, które wykorzystamy do ułożenia liczby Pi. Już dziś prezentuje Wam początek nieskończonej układanki rozwinięcia dziesiętnego najsłynniejszej liczby na świecie. Wykazaliście się kreatywnością, pomysłowością i pracowitością.

      A teraz statystyki:

      1 miejsce - klasa 4b - 703

      2 miejsce - klasa 6c - 427

      3 miejsce -  klasa 5a - 357

      Indywidualnie:

      1 miejsce - Igor Grzybowski- 238

      2 miejsce - Zuzanna Kozak - 204 i Paulina Halapacz -204

      3 miejsce - Zofia Sobań- Stanczewska - 199 i  Zuzanna Szypik - 199

      Dziękuje za tak duże zaangażowanie!

      I zapraszam Was do poznania niezwykłej liczby Pi:

      https://view.genial.ly/603a555e170b3a0d305fa0d2/presentation-liczba-pi

    • Tydzień z matematyką
     • Tydzień z matematyką

     • Zapraszamy na coroczny, marcowy, matematyczny tydzień. Czeka Was pięć dni zagadek, ciekawostek i wyzwań matematycznych. W czwartek będziemy świętować Dzień Liczby Pi (który w tym roku wypada w niedzielę), a w piątek Międzynarodowy Dzień Matematyki pod hasłem Ziemia się liczy.

      Przypominamy o akcjach towarzyszących:

      - ZaPiszmy Pi - czekamy na zdjęcia do 9 marca;

      - Zarazić Matematyką - konkurs matematyczno - plastyczny SNM.

      Wszystkie informacje na naszej tablicy:

     • DZIEŃ KOBIET

     • DZIEŃ KOBIET

      Chłopcy z klasy 4c przygotowali życzenia dla wszystkich Pań z naszej szkoły, swoich Mam i Koleżanek.
      Zapraszamy do obejrzenia.

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie