• TYDZIEŃ Z NORDIC WALKING

     • TYDZIEŃ Z NORDIC WALKING
      26 lutego- 05 marca 2021

      Nordic walking wymyślony jako forma treningu dla narciarzy biegowych bije
      rekordy popularności ze względu na to, że jest łatwy, nie obciąża organizmu,
      nadaje się dla każdego, bez względu na wiek i kondycję fizyczną.
      Korzyści płynące z uprawiania tej dyscypliny przewyższają nakłady, ponieważ
      nordic walking:
      – przyśpiesza przemianę materii,
      – pozwala pozbyć się zbędnych kilogramów,
      – nie obciąża stawów,
      – poprawia samopoczucie,
      – niweluje stres,
      – obniża ciśnienie krwi,
      – zapobiega osteoporozie,
      – wzmacnia układ odpornościowy,
      – zapobiega chorobom układu kostnego,
      – zwiększa wydolność organizmu poprzez angażowanie w pracę 90%
      naszych mięśni,
      – może być uprawiany indywidualnie lub w grupie.
      Podejmij tygodniowe wyzwanie bez względu na to czy masz lat 6 czy 106!!!
      Dołącz do nas! Mamy nadzieję, że będziemy miały okazję spotkać Cię gdzieś na
      szlaku i wymienić sportowe pozdrowienie.

      Sławka Cedro i Anna Stencel

     • Konkurs WYJĄTKOWE WALENTYNKI: RODZINNIE ZDROWO I SPORTOWO” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

     • KONKURS:
      „WYJĄTKOWE WALENTYNKI: RODZINNIE ZDROWO I SPORTOWO”
      ROZSTRZYGNIĘTY!!!

      Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Wpłynęło 50 rewelacyjnych prac. Ponieważ bardzo
      wysoko podnieśliście poprzeczkę wykazując się niezwykłą pomysłowością, starannością oraz wiedzą
      postanowiłyśmy przyznać 18 równorzędnych nagród. Otrzymują je:
      Natasza Urbańska 4a,
      Kinga Wilczewska 4a,
      Kinga Burczyńska 4a
      Patryk Koperski 4b,
      Paulina Halapacz 4b,
      Jan Olszewski 4b,
      Dominik Kosiński 4c,
      Nataniel Strzeszewski 5a,
      Natalia Barańska 6a,
      Maja Kopystecka 6b,
      Rozalia Nasierowska 6b,
      Emilia Rabiasz 6c,
      Zuzanna Kozak 6c,
      Aleksandra Kujawa 6c,
      Krzysztof Wasilewski 7b,
      Julia Wasielewska 7c,
      Alicja Chłodowska 8a,
      Martyna Rudnicka 8a.

      GRATULUJEMY!!!
      Sławomira Cedro i Anna Stencel

     • WOLONTARIUSZE ZE SZKOŁY W OSIEKU DLA NIKODEMA ARENT

     •  

      Miło mi Państwu przekazać, że ponownie udało nam się zrealizować pomyślnie kolejny plan pomocyWolontariusze przy wsparciu rodziców upiekli przepyszne babeczkiokoło 300 sztuk, które w dniu wczorajszym sprzedawali uczniom klas młodszych Zainteresowanie było ogromne i udało nam sie zebrać dla Nikodem Arent

      700 zł

      Wielkie brawa

      Chcielibyśmy podziękować

      1.Wolontariuszom i ich rodzicom.

      2.Rodzicom,którzy dodatkowo zgłosili się do pieczenia.

      3.Dzieciom,które tak chętnie je kupowały i często zostawiały jeszcze więcej pieniążków niż koszt babeczki

      Opiekunowie:Anna Brzozowska i Katarzyna Tofil

     • DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     • Uczniowie klas 1-3 włączyli się w obchody DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU, który był dn. 09.lutego. Podczas zajęć edukacyjnych były przeprowadzane pogadanki , rozmowy, quizy, zabawy na w/w temat. Dzieci wykonały pod okiem wychowawczyń plakaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

    • Zaπszmy π
     • Zaπszmy π

     • W tym roku z okazji Święta Liczby Pi bierzemy udział w projekcie “Zaπszmy π.”, który zapoczątkował Pan Krzysztof Chojecki – Pan pi-stacja. Jak wiecie, liczba pi ma nieskończenie wiele cyfr po przecinku. Nie ma zatem tylu liczb na świecie, aby zapisać całą liczbę pi. To nie przeszkadza jednak w tym, abyście nazbierali tak dużo cyfr, aby zapisać jak najdłuższe rozwinięcie tej liczby.

      Waszym zadaniem jest zrobienie jak największej liczby zdjęć różnych cyfr. Przykłady fotek znajdziecie na zdjęciu.

      Uczeń który wykona co najmniej 10 zdjęć otrzyma ocenę bardzo dobrą. Osoba z największą ilością zdjęć w klasie otrzymuje ocenę celującą.

      Zdjęcia gromadzicie na swoim dysku Google i wysyłacie link na adres sylwia.konklewska@zsosieknadwisla.pl. Zdjęcia wysyłane pojedynczo mailowo nie będą brane pod uwagę. Instrukcja korzystania z dysku zostanie pokazana na lekcjach informatyki.

      Termin dostarczenia prac 9 marca.

    • Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastycznym „Zarazić Matematyką”
     • Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastycznym „Zarazić Matematyką”

     • Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Zarazić Matematyką”.

      1.  Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), wformacie A4 lub A3.
      2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-IV i V-VIII
      3. Prace ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.
      4. Prace (wraz ze zgodą na udział w konkursie) należy dostarczyć do szkoły do 10 kwietnia 2021.
      5. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić kartkę zawierającą dane:
       1. tytuł pracy
       2. imię i nazwisko autora
       3. wiek
       4. klasa
       5. nazwa i adres szkoły
       6. imię i nazwisko nauczyciela

      Szczegółowy regulamin konkursu https://www.snm.edu.pl/p/konkursplastycznysmm20202021.html

       

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

     • W tym roku zapraszamy uczniów do wirtualnego pokoju zagadek. Rozwiąż zadania i wpisz się na listę ekspertów. Powodzenia!

      Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu „Safer Internet”. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

     • POMOC DLA MATILDY SALEJKO!!!

     • POMOC DLA MATILDY SALEJKO!!!

      Wolontariat wraz z opiekunami i Fundacją  Barwy Pomocy przyłączył się do pomocy w zbiórce pieniędzy na leczenie Matildy Salejko.

      Jednak bez Waszej pomocy nie osiągniemy wiele dlatego prosimy o wsparcie !!!!  :)

      1.W sobotę wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek przed sklepami w Osieku od godziny 9.30 do 11.30 .  Gorąco zachęcamy do  wsparcia-każda złotówka jest bardzo cenna!!!

      2.W szkole będzie wystawiona puszka, do której można wrzucać pieniądze.(od poniedziałku 8 lutego przez cały tydzień)

      3.Jeżeli macie w domu jakieś przedmioty, które można zlicytować na aukcji dla Matildy  przynoście albo osobiście lub przez dzieci (BĘDZIEMY ZBIERAĆ PRZEZ 2 TYGODNIE,MOŻNA JE ZOSTAWIAĆ U PANI WOŹNEJ).

      Licytacją zajmie się Fundacja Barwy Pomocy:)

      Przesyłam  link ,w który możecie wejść i przeczytać informację o chorobie dziewczynki  : 

      Link poniżej

       

     • WYJĄTKOWE WALENTYNKI- RODZINNIE, ZDROWO I SPORTOWO!!!

     • KONKURS:

      WYJĄTKOWE WALENTYNKI- RODZINNIE, ZDROWO I SPORTOWO!!!

      Zapraszamy do udziału w walentynkowym konkursie. Wydarzenie adresowane jest
      dla uczniów klas 4- 8 naszej szkoły. Wszystkie szczegóły znajdziecie na classroomach z
      wychowania fizycznego, a dodatkowych informacji udzielą panie: Sławka Cedro i Anna
      Stencel. Niech walentynkowy dzień stanie się dzięki Wam wyjątkowym świętem!


      Sławka Cedro i Anna Stencel

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie