• INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

    na rok szk. 2022/23.

     

    Informujemy , że wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły
    Podstawowej w Osieku nad Wisłą na r.szk.2022/23 wraz z dokumentami
    potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod
    uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zostały rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęło 50
    wniosków , podział dzieci do poszczególnych oddziałów będzie dokonany i podany 
    do publicznej wiadomości w czerwcu br.
     

     

    INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH

    PIERWSZOKLASISTÓW

     

     

    Bardzo prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę, aby Wasze dziecko
    (zakwalifikowane) uczęszczało w r.szk. 2022/23 do klasy pierwszej SP w Osieku nad
    Wisłą. Oświadczenie takie proszę złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą mailową
    (adres szkoły: sekretariat@zsosieknadwisla.pl) wypełniając druk oświadczenia - w
    załączniku. Takie oświadczenie prosimy złożyć w terminie od dn.29 marca do
    dn.08 kwietnia br. W temacie maila prosimy wpisać : REKRUTACJA 2022.

    potwierdzenie woli-zalacznik.docx

     

     

    REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
    podstawowej na rok szkolny 2022/23 wraz z dokumentami
    potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
    i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

    termin : 28.02.2022r. - 18.03.2022r.
    termin weryfikacji wniosków: 21.03.-25.03.br

    podanie listy kandydatów do publicznej wiadomości: 28.03.br

     

    Listy dzieci klas I

     

     

     

    Dokumenty:

    Zarządzenie nr 6 2022 Wójta Gminy Obrowo w sprawie rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszk.pdf

    Regulamin postępowania rekrutacyjnego 2022-2023.pdf

    Wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły - rok szkolny 2022/2023.docx

    Wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły - rok szkolny 2022/2023.pdf