• Projekt - "Zaproś mnie na swoją lekcje"

     • Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,, Zaproś mnie na swoją lekcję ”, który umożliwia zdalne spotkania z gośćmi, nauczycielami, którzy w formie wymiany, realizują wzbogacające treści programowe podczas lekcji online. Projektowi przyświecają idee: twórczej, ciekawej edukacji, spotkań z ciekawymi ludźmi, poszerzania zainteresowań i przyjemniejszej realizacji lekcji.W ramach projektu klasa 8a gościła na swojej lekcji Pana Łukasza Szeligę. We wtorkowe przedpołudnie przenieśliśmy się do Krakowa i rozmawialiśmy o trudnej sztuce komunikacji – Jak komunikować się, aby nie ranić siebie i innych.

     • Kangur 2020

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

      W ciągu najbliższych dni nauczyciele wyślą dzieciom (zgłoszonym w styczniu) dane do zalogowania się na platformę konkursową. Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.

      Terminarz konkursu:

      Żaczek (kl. 2)  Próbny: 26.05.2020,   Konkurs 05.06.2020 (piątek)

      Maluch (kl. 3-4) Próbny: 26.05.2020,   Konkurs 04.06.2020 (czwartek)

      Beniamin (kl. 5-6) Próbny: 25.05.2020,   Konkurs 03.06.2020 (środa)

      Kadet (kl. 7-8)  Próbny: 25.05.2020,   02.06.2020 (wtorek)

      Szczegóły na stronie: https://www.kangur-mat.pl/

     • WAŻNE INFORMACJE

     • Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą jest nieczynna do odwołania .

       Zajęcia dodatkowe i  prywatne  nie  odbywają się.

     • 100-lecie urodzin wielkiego Polaka – papieża Jana Pawła II

     • Kilka słów Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci:

       

      „Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości.

      Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci.

      Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego.

       Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat.

       Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

      Bóg wzywa nas, byśmy naprawiali to zło, współdziałając z Jego wspaniałym zamysłem wobec każdego człowieka i całej ludzkości. Jezus potrzebuje także was do tego dzieła.”

      Powierza wam swoje plany i pyta się: czy chcecie być Moimi przyjaciółmi?

      Czy chcecie Mi pomagać w pracy nad tym, by świat stawał się coraz piękniejszy i bardziej gościnny? Czy chcecie być świadkami Mojej miłości w Kościele i w świecie?

      Z entuzjazmem odpowiedzcie Mu TAK i nieście radość Ewangelii…

      Wasz Papież, Jan Paweł II

       

      Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i utrwalenia kilku faktów z życia Ojca Świętego, a także poniższej galerii, którą utworzyły dzieci i młodzież.

       

      18. maja br. przypada 100-lecie urodzin wielkiego, świętego człowieka, papieża

       Jana Pawła II, który na zawsze zapisał się w historię naszego narodu i całego Kościoła.

       

      Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą także uczcili rocznicę urodzin Ojca Świętego, wykonując w czasie nauczania zdalnego, pamiątkowe prace plastyczne na temat: „Jan Paweł II widziany oczami dzieci i młodzieży.”

      Niektórzy nawet upiekli tort… na cześć urodzin papieża J

      Dziękujemy wszystkim Uczniom i Rodzicom za zaangażowanie się w ten projekt.

      Opracowały: Anna Melkowska, Katarzyna Tofil

       

      PREZENTACJA I DOKUMENT W ORYGINALE PONIŻEJ!

       

      Jan_Pawel_II.pdf

      Jan_Pawel_II.docx

      100-lecie_urodzin_Jana_Pawla_II.pptx

       

       

     • Dzień Patrona

     • Przed nami kolejne ważne majowe święto- Dzień Patrona
      Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.
      O świcie 1 września 1939 roku atak z pancernika Schlezwig
      Holstein rozpoczął II wojnę światową. Pierwsze strzały padły
      na Westerplatte, mały przyczółek wojska polskiego,
      dowodzony przez majora Henryka Sucharskiego.
      „Westerplatte się broni” – tak brzmiały komunikaty radiowe w
      Krakowie, Poznaniu, Warszawie… 
      Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka
      Sucharskiego do 7 września 1939 r. broniły placówki przed
      atakami wroga z morza, lądu i powietrza.
      Zachęcamy do przypomnienia postaci majora Henryka
      Sucharskiego oraz przywołania tragicznych kart historii
      Polski. Zapoznajcie się z krótką prezentacją a następnie
      sprawdźcie się w quizie wiedzy Kahoot przygotowanym
      specjalnie dla Was.
      Pamiętajmy, że pokój zależy od każdego z nas: od naszej woli,
      postawy, słowa i gestów dobroci, od umiejętności wyznania
      win i przebaczania – i wreszcie od tego, czy potrafimy patrzeć
      w przyszłość, nie będąc skrępowani wyłącznie przeszłością…

      Link do Kahoot:

      https://create.kahoot.it/share/enter-kahoot-title/ac2edffb-8fc4-4702-b0da-c0e69c0675b3

      Poniżej przedstawiamy prezentację na ten temat:

      mjr_sucharski-skonwertowany.pdf

      mjr_sucharski.ppt

   • Kontakty

    • Szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
    • (+48) 56-678-65-29
    • sekretariat@zsosieknadwisla.pl
    • ul. Leśna 1 Osiek nad Wisłą 87-125 Osiek nad Wisłą
    • Prosimy używać protokołu do kontaktu
    • p-osiek63@wp.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1 ,87-125 Osiek nad Wisłą , telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) . 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą , reprezentowany przez Dyrektora ZS – Panią Katarzynę Wachowską (ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą ,telefon: 56 678 65 29 ). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Logowanie